< sekcia Slovensko

J. Richter: Kompenzačné príspevky sledujú legitímne ciele

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR Martin Baumann

Podľa J. Richtera komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská na ministerstvo doteraz apelovala len formou pripomienok a otázok.

Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera (Smer-SD) prekvapilo napadnutie vekového obmedzenia pri poskytovaní príspevku na osobnú asistenciu a na kúpu osobného motorového vozidla na Ústavnom súde SR zo strany ombudsmanky Márie Patakyovej.

"V poslednom období sme zákon novelizovali relatívne často. Toto vekové ohraničenie je v zákone od roku 1998 a doteraz sa neotváralo. Som prekvapený, že sa otvorilo teraz a takýmto spôsobom," povedal Richter. Podľa neho komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská na ministerstvo doteraz apelovala len formou pripomienok a otázok. Minister tvrdí, že o tom, či je zákon v súlade s ústavou, sa musia vyjadriť legislatívni právnici. Je však ochotný o tejto téme rokovať, pripustil aj možnosť ďalšej novely zákona.

"Legitímny cieľ je urobiť všetko preto, aby ZŤP osoby mohli najmä absolvovať vzdelanie a prácu, a preto som pripravený venovať sa aj tejto otázke," pripomína Richter. Uviedol, že pre napĺňanie tohto cieľa je dôležité, aby boli peňažné príspevky na kompenzáciu poskytované adresne a účelne, teda najmä osobám, ktoré sa pravidelne zapájajú do pracovného a vyučovacieho procesu. S tým súvisí aj vek.

"Ústavný súd vo svojej judikatúre opakovane vyslovil názor, že založenie nerovnakého postavenia medzi dvoma skupinami osôb nemožno vnímať diskriminačne v absolútnom ponímaní. Naopak, právne rozdelenie osôb na rôzne skupiny môže byť akceptovateľné, ak nie je svojvoľné, ale sleduje sa ním legitímny cieľ," doplnil hovorca rezortu Michal Stuška.

Spodnú hranicu šesť rokov pri príspevku na osobnú asistenciu ministerstvo obhajuje tým, že podľa zákona je účelom osobnej asistencie aktivizácia, podpora začlenenia a nezávislosti osoby, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

"U dieťaťa do šesť rokov nie je takáto potreba objektívne obhájiteľná, keďže starostlivosť o dieťa je zabezpečovaná skoro výlučne rodičom, respektíve blízkymi osobami. Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu by v tomto prípade bolo možné označiť za neúčelné," vysvetlil Stuška.

Čo sa týka hornej hranice 65 rokov, integrácia človeka v produktívnom veku sa podľa ministerstva má líšiť od integrácie v postproduktívnom veku, ktorej cieľom má byť predovšetkým dôstojné prežitie staroby. "Finančne náročnejšie príspevky (na kúpu auta, na osobnú asistenciu) sú poskytované osobám v produktívnom veku, pretože od nich štát očakáva vyššiu mieru samostatnosti," uvádza ministerstvo práce.