< sekcia Slovensko

Konferencia Trnavskej univerzity je o školstve v totalitných režimoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko

Podujatie pripravila TU pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu v Európe, spoluorganizátorom je Stredoeurópska spoločnosť pre filozofiu výchovy (CEUPES).

Smolenice 17. októbra (TASR) – Na školstvo a vzdelávanie v totalitných režimoch 20. storočia sa zameriava medzinárodná vedecká konferencia na zámku v Smoleniciach. Organizuje ju Trnavská univerzita (TU) a v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied podľa dekanky Pedagogickej fakulty TU Viery Peterkovej vystúpia vo štvrtok a v piatok (18. 10.) prednášajúci z univerzít z Lotyšska, Írska, Čiernej Hory, Poľska, Česka, Španielska, Talianska, Grécka, Maďarska a Slovenska.

Podujatie pripravila TU pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu v Európe, spoluorganizátorom je Stredoeurópska spoločnosť pre filozofiu výchovy (CEUPES). Konferencia je súčasťou projektov Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 a Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova. Štvrtkového otvorenia podujatia sa ujali rektor TU René Bílik, Peterková a Ján Pálffy, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Výchova a vzdelávanie v totalitných režimoch boli podľa ich slov úzko prepojené s prijatou politickou doktrínou a spoločne s totalitnou stranou boli dôležitým nástrojom moci a kontroly nad celou spoločnosťou. Štátne koncepcie vzdelávania boli pertraktované ako výchova "novej" spoločnosti a človeka. Tým, že v 20. storočí bolo zaškoľovanie detí povinné, išlo o veľmi efektívny nástroj. Štát ovplyvňoval a usmerňoval aj prijímanie a prípravu budúcich učiteľov a vychovávateľov.

Slovenským príspevkom do programu konferencie je Neoficiálna výchova, vzdelávanie a tvorba v prostredí odporu voči komunistickému režimu, ktorú predniesol v úvode František Mikloško. Ďalej je do programu zaradená okrem iných prednáška Milana Olejníka Perzekúcie založené na tzv. buržoáznom nacionalizme a ich dôsledky pre pedagógov na Slovensku (1950 – 1953), Sone Gabzdilovej Ideologický imperatív Komunistickej strany Československa a jeho vplyv na aktivity univerzít na Slovensku (1948 – 1953), tiež prednáška Janette Gubricovej So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak! - formovanie vzťahu žiakov ZŠ k Sovietskemu zväzu v období socializmu či Ivany Šuhajdovej Ťažko vychovateľná mládež na Slovensku v období socializmu - riešenie "neexistujúceho" problému.