Quantcast
< sekcia Slovensko

Kontrolóri: Štát nedostatočne finančne podporuje mládež a športovcov

Šéf kontrolórov Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Kontrolóri niektorých národných športových zväzov si podľa NKÚ neplnili úlohy a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o športe.

Bratislava 17. mája (TASR) - Štát nedostatočne finančne podporuje mládež a športovcov. Pomoc v mnohých prípadoch pokrýva len to najnevyhnutnejšie na organizovanie výcvikových kempov, na sústredenia či súťaže. Športové kluby by bez podpory zo súkromných zdrojov mali problém udržať mládežnícke družstvá v súťažiach. Vplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá prebiehala v rokoch 2018 až 2020.

V rámci kontroly preveroval použitie príspevku uznanému športu z kapitoly ministerstva školstva, konkrétne v Slovenskom zväze ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácii, Slovenskom atletickom zväze a v Slovenskom tenisovom zväze. Kontrolóri potvrdili, že uvedené zväzy rozdelili príspevky v súlade so zákonom o športe. "Nedostatky však zistili pri prerozdelení samotných príspevkov, keďže v niektorých prípadoch boli prostriedky prideľované bez kritérií," zhodnotil NKÚ.

Kontrolóri niektorých národných športových zväzov si podľa NKÚ neplnili úlohy a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o športe. Niektorí nevypracovávali správy o výsledkoch svojich kontrol.

Kontrolný úrad odporúča štátu, aby so zástupcami športovej obce stanovil jednotné pravidlá a merateľné kritériá. Podľa nich sa potom budú poskytovať účelové financie na športové projekty. Zároveň by mal určiť mechanizmus transparentného prideľovania finančných príspevkov, a to aj zavedením centrálneho registra dotácií na šport zo všetkých zdrojov, konštatuje NKÚ.

Odporúča tiež parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zaviazať rezort školstva vypracovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu, ktorá by definovala kompetencie zúčastnených strán, nastavila by transparentný a udržateľný systém financovania športu. Poslanci by tiež mali ministerstvo zaviazať, aby informovalo o budovaní IT systému v oblasti športu.

"Cieľavedomú podporu mládežníckeho športu, ako aj výchovu talentov je možné robiť iba udržateľným a systémovým spôsobom. Súčasťou udržateľného modelu musí byť finančný mechanizmus, v ktorom je štátna podpora nosným finančným zdrojom, aj keď súkromné peniaze zostávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou," povedal šéf kontrolórov Karol Mitrík.