Quantcast
< sekcia Slovensko

Koordinačné rektorské orgány Slovenska i Česka hovorili o postavení VŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Za dôležité členovia SRK a ČKR považujú kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl, rovnako ich internacionalizáciu.

Bratislava/Praha 6. júna (TASR) - Spoločným cieľom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) je plnohodnotné zastúpenie vysokých škôl (VŠ) SR i ČR v európskom vysokoškolskom, vzdelávacom, ako aj výskumnom priestore. Reprezentanti vysokých škôl obidvoch krajín chcú byť súčasťou diskusie o postavení vysokých škôl v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj budúcnosť vysokého školstva. Vyplýva to zo záverov stretnutia SRK a ČKR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. a 3. júna v Prahe.

Členovia oboch organizácií sa zhodli, že najdôležitejším legislatívnym princípom má byť zachovanie autonómie vysokých škôl vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu a výskum. "Žiadame o väčšiu dôveru, o akademické slobody nielen pre jednotlivcov, ale aj pre vysokoškolské inštitúcie, a splnenie prísľubu ministrov vyjadreného na konferencii v Ríme v roku 2020, ktorým sa zaviazali dodržiavať inštitucionálnu autonómiu, akademické slobody a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokoškolského vzdelávania a verejnú zodpovednosť za vysokoškolské vzdelávanie," dodal prezident SRK Rudolf Kropil.

Za dôležité členovia SRK a ČKR považujú kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl, rovnako ich internacionalizáciu. Na stretnutí poukázali i na riziká, ktoré pre vysoké školy predstavuje rast cien energií a inflácia, spoločne preto apelujú na kontinuálne zvyšovanie financovania verejných vysokých škôl tak, aby podiel verejných financií na HDP vynakladaných na vysoké školstvo bol v dohľadnej dobe porovnateľný s priemerom krajín OECD.