Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Slovensko

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika otvorili nové centrum na výučbu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto. Foto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto.

Vybudovanie centra ocenil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák s tým, že prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej praxe a zatraktívňuje výučbu pre študentov.

Košice 9. septembra (TASR) – Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny vo štvrtok slávnostne otvorili na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svojím vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na Slovensku. Lekárska fakulta informovala, že jeho vybudovanie stálo takmer 2,8 milióna eur a financovala ho prevažne z vlastných zdrojov.

Podľa dekana fakulty Daniela Pellu ide o revolúciu v spôsobe výučby medicíny, ktorú už využívajú mnohé krajiny sveta.

„Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ uviedol. Študenti tak majú možnosť naučiť sa správať aj pri život ohrozujúcich stavoch pacientov.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny nateraz disponuje 34 interaktívnymi výučbovými pomôckami a modelmi na nácvik ošetrovateľských techník. Ide napríklad o simulátor ultrazvukového vyšetrenia, anatomický simulátor, virtuálny laparoskop či operačnú sálu s pokročilým pacientskym simulátorom.

Simulátory na lekárskej fakulte pomáhajú pri výučbe už dlhšie, doteraz sa však používali iba na praktickú výučbu na jednotlivých pracoviskách. Vybudovanie samostatného centra posunie praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality na novú úroveň.

Centrum sa nachádza na treťom poschodí budovy fakulty na Triede SNP 1. Podľa prodekanky lekárskej fakulty pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy Moniky Halánovej stavebná úprava priestorov a vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97.000 eur.

„Celkové náklady na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom vrátane zaškolenia personálu predstavovali 2,5 milióna eur,“ uviedla.

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny išli z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s novoprijatými študentmi všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu. Okrem toho získala fakulta takmer 200.000 eur v rámci výzvy na rozvojové projekty verejných vysokých škôl na nákup virtuálnej anatomickej učebne vrátane softvéru a technickej podpory.

Študentom začne centrum oficiálne slúžiť od začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra. Zámerom školy do budúcna je pritom vybudovať aj ďalšie simulátorové centrum v iných priestoroch.

„Nové centrum by potom slúžilo na výučbu praktickej klinickej medicíny, zatiaľ čo toto súčasné by sa zameriavalo na predklinické disciplíny,“ priblížil prodekan fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť Peter Jarčuška.

Vybudovanie centra ocenil rektor UPJŠ Pavol Sovák s tým, že prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej praxe a zatraktívňuje výučbu pre študentov.