< sekcia Slovensko

Krajania žijúci v zahraničí môžu zlepšiť vedeckovýskumné prostredie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V rámci národného projektu SK4ERA máme ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce, uviedol Jakub Šimkovič z CVTI SR.

Bratislava 21. júna (TASR) - Krajania pôsobiaci v cudzine sa môžu zapojiť do databázy a pomôcť tak zlepšovať domáce vedeckovýskumné prostredie. TASR o tom informovala Eva Vašková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

"V rámci národného projektu SK4ERA máme ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce. CVTI SR chce k spolupráci osloviť združenia i jednotlivcov s cieľom vytvoriť nástroje na uľahčenie komunikácie Slovákov v zahraničí s domácim prostredím," uviedol Jakub Šimkovič z CVTI SR. Ako doplnil, môže ísť o spoločnú prípravu podujatí, sprostredkovanie mentoringu, spoločnú prípravu projektov alebo možnosť hodnotiť či pripomienkovať projekty predovšetkým v rámci programov EÚ.

Ideálnym výstupom projektu SK4ERA je vytvoriť živú a neustále aktualizovanú databázu. Tá sa po vzájomnej dohode domácich a zahraničných partnerov nemusí limitovať iba na vyššie uvedené formy spolupráce. Aktuálne majú možnosť registrovať sa do Alumni databázy SK4ERA jednotlivci. Zámerom je však osloviť čo najširší okruh potenciálnych záujemcov. "V prvej fáze tejto činnosti má projekt SK4ERA získať čo najdôkladnejší prehľad o slovenských vedcoch pôsobiacich v zahraničí. Osloviť všetkých, ktorým stav slovenskej vedy a výskumu nie je ľahostajný, a predstaviť im možnosti, kde im CVTI SR ako verejná inštitúcia vie pomôcť a byť užitočná," priblížil Šimkovič.

CVTI SR vníma, že tejto téme sa venovali viaceré štúdie, ktoré okrem iného skúmali aj príčiny relatívne silného odlevu mozgov do zahraničia, ako aj bariér pre návrat. "Obraciame sa na zahraničných autorov výziev na zlepšenie slovenskej vedy a výskumu, aj tých, ktorí o tom zatiaľ iba uvažujú, aby sa s našou pomocou zviditeľnili. Začali praktickými krokmi a nadviazali spoluprácu s domovom prostredníctvom našej databázy. Do Alumni databázy SK4ERA sa môžu záujemcovia prihlásiť vyplnením elektronického formulára," uzatvoril Šimkovič.