Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. jún 2024Meniny má Vasil
< sekcia Slovensko

Kráľ Matej Korvín vydal pred 560 rokmi Zlatú bulu pre Bratislavu

Na snímke Zlatá bula bratislavská. Foto: TASR/Michal Svítok

Zlatá bula bratislavská bola významný dokument, ktorý potvrdzoval platnosť všetkých predchádzajúcich privilégií bratislavských mešťanov.

Bratislava 27. mája (TASR) - Uhorský kráľ, renesančný panovník a vzdelanec, Matej Korvín zohral v dejinách Bratislavy významnú úlohu. Dal jej listinu Zlatá bula, na jeho podnet založili v roku 1465 Academiu Istropolitanu, najstaršiu vysokú školu na území dnešného Slovenska a privilégiom z roku 1468 jej udelil právo meča.

Zlatá bula bratislavská bola významný dokument, ktorý potvrdzoval platnosť všetkých predchádzajúcich privilégií bratislavských mešťanov. Od jej vydania panovníkom Matejom Korvínom uplynie v pondelok 27. mája 560 rokov.

Matej Korvín má výnimočné miesto medzi uhorskými kráľmi, pričom v pamäti ľudu sa zachoval ako dobrý a spravodlivý kráľ. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa stal živou postavou ľudovej tvorivosti. Výstižný je výrok: "Zomrel kráľ Matej, zomrela spravodlivosť."

Panovník sa počas svojej viac ako tridsaťročnej vlády často zdržiaval v Bratislave. Výrazne ovplyvnil jej ekonomický, politický a kultúrny rozvoj. Z dostupných písomností je známy jeho blízky a veľmi pozitívny vzťah k mestu.

Bratislavskému senátu adresoval mnohé zo svojich listov, často tiež žiadal Bratislavu o hmotnú aj peňažnú pomoc a odmeňoval mesto za jeho vernosť a podporu, mešťanom udeľoval významné práva. Medzi najvýznamnejšie patrí Zlatá bula pre Bratislavu, ktorú vydal 27. mája 1464.

"Matej, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska. Všetkým kresťanom terajším, rovnako aj budúcim, ktorí sa oboznámia s touto listinou, pozdravenie v Spasiteľovi všetkým. Je hodné kráľovskej vznešenosti, aby láskavo vypočúvala prosby svojich poddaných a aby im preukazovala o toľko šľachetnejšie svoju priazeň, o koľko zrejmejšie poznáva ich poslušnosť." Takto sa začína Zlatá bula Mateja Korvína, potvrdzujúca mestu Bratislava privilégiá, ktoré mu udelili jeho predchodcovia. Písaná je na pergamene a má zlatú pečať, práve preto sa nazýva Zlatá bula bratislavská.

Dokument potvrdzoval už udelené výsady od tých najstarších, ktoré sa týkali tak politickej správy, ako aj hospodárskej činnosti. Zlatá bula totiž obsahovala veľký výňatok základného mestského privilégia uhorského kráľa Ondreja III. Tento panovník udelil Bratislave mestské výsady privilégiom vydaným 2. decembra 1291.

Privilégiá výrazne uľahčovali život bratislavským mešťanom, pretože potvrdzovali nároky na ich nehnuteľný majetok a uľahčovali im obchod. Napríklad v Zlatej bule bol potvrdený voľný prevoz tovaru po Dunaji až do Budína, kde mohli tovar predávať za výhodné ceny.

Drahocennú listinu takmer 600-ročnej dávnosti uchováva v súčasnosti vo svojich fondoch Archív mesta Bratislavy.