< sekcia Slovensko

Kresťania dnes slávia významný sviatok - Zoslanie Ducha Svätého

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Medzi symboly Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste, oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak, svetlo a holubica.

Bratislava 24. mája (TASR) - Katolícka cirkev na Slovensku i vo svete, ale aj evanjelici a ďalší kresťania slávia dnes sviatok Zoslania Ducha Svätého. Svätodušné sviatky (tento rok 24. a 25. mája) známe aj pod názvom Turíce, sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka.

Veriaci si dnes, 50 dní po Veľkej noci, pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. "Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť," uvádza sa v knihe Skutky apoštolov.

V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia božská osoba Svätej Trojice a zároveň bola v tento deň cirkev zjavená svetu. Pod vplyvom Ducha Svätého vtedy porozumelo kázni apoštola Petra, uverilo v Ježiša Krista a dalo sa pokrstiť viac ako 3000 ľudí. Tento sviatok teda pripomína aj založenie kresťanskej cirkvi. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu života, ktorá neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Tak ako Božie narodenie a Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša aj sviatok Zoslania Ducha Svätého dostal druhý deň sviatku - Svätodušný pondelok.

Medzi symboly Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste, oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak, svetlo a holubica.

V Katolíckej cirkvi sa pri príležitosti Svätodušných sviatkov už tradične konajú na viacerých miestach na Slovensku Turíčne púte. Známa je najmä Turíčna púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Dnes predpoludním sa tam koná slávnostná sv. omša s hlavným celebrantom bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Bratislavský gréckokatolícky eparcha Mons. Peter Rusnák slúži dnes archijerejskú liturgiu na Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v katedrálnom chráme Povýšenia Svätého kríža v Bratislave.

V evanjelických chrámoch Pastiersky list Zboru biskupov

"Slávnosti Zoslania Ducha Svätého nám pripomínajú vyvrcholenie činností Pána Ježiša Krista. Sú splnením jeho zasľúbení, ktoré dal učeníkom počas svojho pozemského života," píšu v Pastierskom liste generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda a biskup Východného dištriktu cirkvi Slavomír Sabol.

"Skutočnosť, že kresťanská cirkev je tu, skutočnosť že ľudia hľadajú Boha a mnohí v neho naozaj veria, stále svedčí o moci Ducha Svätého. Kresťanská cirkev ďakuje Bohu Duchu Svätému za svoj vznik, ale aj za svoju existenciu - i v našej dobe. Boh Duch Svätý je zárukou budúcnosti cirkvi, je zdrojom jej života, duchovnej sily, nádeje, ktorá siaha ďaleko za hranice našej časnosti," pripomínajú okrem iného evanjelickí biskupi v Pastierskom liste.