< sekcia Slovensko

Kresťania si dnes pripomínajú deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista

Archívne foto. Rekonštrukcia udalostí Veľkého piatka. Foto: TASR/AP

Ježišovu smrť pripomína aj liturgická farba - farba krvi.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Dnešný Veľký piatok je pre kresťanov dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista.V rímskokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Je to deň pôstu a pokánia. Veriaci dodržiavajú pôst, nejedia mäsité pokrmy.

Konajú sa krížové cesty pripomínajúce Ježišovo utrpenie a smrť na kríži. Namiesto svätej omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony pri kríži a svätého prijímania. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie - príbeh o utrpení Pána Ježiša z evanjelií.

Veľkopiatočné obrady sa konajú väčšinou v popoludňajších hodinách.

Veriaci sa v tento deň modlia za cirkev, pápeža, biskupov a kňazov, diakonov a za všetkých kresťanov. V našich krajoch pretrváva i zvyk modlitieb pri Božom hrobe.

Ježišovu smrť pripomína aj liturgická farba - farba krvi.