Quantcast
< sekcia Slovensko

Podľa kritikov sa referendom nič nezmení

Foto: TASR/Dušan Hein

"Aj keby bolo referendum platné, nezmení súčasný stav," uviedla Jana Jablonická Zezulová z Iniciatívy Inakosť.

Bratislava 30. januára (TASR) – Referendum je dôležitým nástrojom účasti občanov na správe vecí verejných, zhodujú sa jeho iniciátori i zástupcovia LGBTI organizácií. Rozpor však vidia v podstate všeľudového hlasovania. Kým Aliancia za rodinu (AZR) hovorí o kľúčovom momente na vyjadrenie verejného názoru, Iniciatíva Inakosť je presvedčená o jeho zbytočnosti, pretože nič nezmení.

"Aj keby bolo referendum platné, nezmení súčasný stav. Manželstvo bude aj po referende v ústave zadefinované ako zväzok muža a ženy, deti, ktoré dnes z rôznych dôvodov nemajú matku alebo otca, ich nebudú mať ani po referende. Rodičia budú mať v prípade, ak nesúhlasia so spôsobom alebo niektorou z metód vyučovania, právo svoj názor odkonzultovať s vedením školy," povedala Jana Jablonická Zezulová z Iniciatívy Inakosť.

Problematika adopcií pármi rovnakého pohlavia nie je podľa nej na Slovensku momentálne aktuálna a otázka venujúca sa sexuálnej výchove na školách spochybňuje učiteľské kompetencie. "Ako keby učitelia nevedeli, ako majú v škole vyučovať citlivé veci a prezentovať ich deťom primerane podľa veku. Rodičia môžu už teraz komunikovať s vedením školy, ak sa im niečo nepáči," uviedla pre TASR.

Hovorca AZR Peter Kremský hovorí, že referendum nie je o zmenách, ale o potvrdení súčasne platných zákonov. "Ak ľudia budú hlasovať kladne, budú za to, aby zákony tejto krajiny chrániace rodinu platili naďalej. Ak neprídu a nevyjadria sa, ponechajú priestor na zmeny v politike," vyjadril sa pre TASR.

Tlaky na zmenu podľa Kremského sú, ako príklad uviedol v posledných rokoch opakovaný návrh na zavedenie registrovaných partnerstiev, ktorý označil za medzistupeň manželstiev homosexuálov.

"Politici by mali výsledky referenda rešpektovať," mieni. Otázka o sexuálnej výchove na školách podľa Kremského ukazuje na právo posledného slova rodičov pri citlivých témach. "Áno, rodičia môžu konzultovať svoj nesúhlas so školou, ale väčšinou sa ho vzdávajú podpisom generálneho súhlasu s aktivitami školy do začiatku školského roka. Ide nám aj o to, aby škola o takýchto aktivitách informovala dopredu," uzavrel.

Referendum sa uskutoční 7. februára a na hlasovacích lístkoch budú tri otázky z pôvodných štyroch, jednu zamietol Ústavný súd SR. Slováci sa budú vyjadrovať k trom otázkam - či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy; či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie alebo eutanázia.