Quantcast
< sekcia Slovensko

SOZA prijala opatrenia na pomoc svojim členom

Ilustračné foto. Foto: SOZA

S časovým obmedzením do 30. júna 2020 môže teda každý nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár.

Bratislava 3. apríla (TASR) – Spoločnosť na ochranu autorských práv v hudbe znižuje limit zálohových honorárov a vypláca ich v predstihu. Rozširuje aj svoj sociálny program v prípade náhlej núdze. TASR o tom informoval Juraj Čurný, PR & media konzultant Slovenského ochranného zväzu autorského.

Ako ďalej uviedol, SOZA sa v posledných týždňoch popri vládnych opatreniach súvisiacich so zamedzením šírenia nového koronavírusu na území Slovenska zamerala predovšetkým na to, aby zlepšila možnosti pomoci svojim členom, ktorí sa najmä v dôsledku zákazu organizovania verejných kultúrnych podujatí ocitli v ekonomických ťažkostiach a došlo u nich k výraznému poklesu príjmov.

"Na návrh predstavenstva korešpondenčným hlasovaním per rollam Dozorná rada SOZA zjednodušila pravidlá zálohového vyplácania celoročných honorárov, ktoré sa obvykle vyplácajú v mesiacoch jún - júl a od dnešného dňa znižuje limit výšky príjmov z predchádzajúceho roka, ktorý je potrebný na vyplatenie zálohového honorára," vysvetlil Čurný.

S časovým obmedzením do 30. júna 2020 môže teda každý nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár až do výšky 50 percent. "Ak jeho odmeny za používanie diel na území SR dosiahli v poslednom vykonanom hlavnom vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur," dodal.

Dozorná rada SOZA zároveň z rezervy sociálneho a kultúrneho fondu finančne posilnila Sociálne programy SKF a viac ako 70 percent z objemu disponibilných finančných prostriedkov určila na pomoc členom SOZA, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi spôsobeným práve opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy až do odvolania.

"Maximálna výška podpory z tohto finančného balíka podpory je určená vo výške polovice minimálnej mzdy v SR, čiže 290 eur. Dozorná rada taktiež zjednodušila administratívny a schvaľovací proces," poznamenal Čurný. Bližšie informácie sú zverejnené na www.soza.sk.

Okrem uvedených opatrení SOZA naďalej pokračuje v hľadaní riešení nielen smerom k autorom, ale aj používateľom hudby a je otvorená konštruktívnym návrhom a riešeniam. "Uvedomuje si dosahy súčasnej situácie v celej kultúrnej obci. V tejto súvislosti spolu s ďalšími združeniami oslovila Ministerstvo kultúry SR aj Inštitút kultúrnej politiky a poskytla pohotovú spoluprácu na riešení potrebných opatrení," uzavrel Čurný.