< sekcia Slovensko

Bukovszky: Rastie počet ľudí ovládajúcich úradné pojmy v maďarčine

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štátna tajomník uviedol, že rozšírenie základne profesionálov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku pomôže pozdvihnúť jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí.

Bratislava 13. júla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta podporu bilingválnej administratívnej komunikácie cieleným vzdelávaním na vysokých školách. Reaguje tak na fakt, že v predchádzajúcich dňoch odovzdali na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre diplomy absolventom magisterského študijného programu Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii už po druhýkrát.

"Tento program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu s názvom Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor," pripomenul Bukovszky. Ako dodal, študenti získali vedomosti z predmetov ekonómie, ako aj z maďarskej jazykovedy, kultúry, literatúry, rétoriky, tlmočenia a prekladateľstva. Osobitnú pozornosť venovali používaniu jazyka maďarskej menšiny na Slovensku z právneho a jazykovedného hľadiska.

"Študijný program bol zameraný na presadenie sa absolventov na trhu práce najmä na takých pozíciách, kde je potrebné zabezpečiť aj používanie jazyka národnostných menšín," zdôraznil vládny splnomocnenec. Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť ako pracovníci interkultúrnej spolupráce v rámci organizácie štátnej správy a samosprávy, hospodárskej sféry, medzinárodných inštitúcií, aj ako jazykoví a administratívni mediátori.

"Rozšírenie základne profesionálov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku nepochybne pomôže pozdvihnúť jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí, a taktiež môže prispieť k odstráneniu aplikačných ťažkostí jazykových práv," mieni Bukovszky.