Quantcast
< sekcia Slovensko

Ľ.Laššáková:Robíme kroky k vyčerpaniu alokácie pre kreatívny priemysel

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR

Projekty na budovanie kreatívnych centier sú nastavené tak, že sa budú realizovať až do roku 2023.

Bratislava 5. januára (TASR) - Rozbehnuté aktivity a plánované opatrenia v prípade oboch dotačných výziev pre oblasť kreatívneho priemyslu smerujú k jedinému cieľu – aby všetky alokované prostriedky pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu boli vyčerpané. V súvislosti s aktuálnym stavom i ďalším procesom schvaľovania a čerpania eurofondových prostriedkov pre malé i stredné podniky v oblasti kreatívneho priemyslu i dotácií na vznik kreatívnych centier to uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).

"V prípade takzvanej decentralizovanej výzvy na podporu malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle som podpísala vyše 280 rozhodnutí o schválení projektov v celkovej výške približne 42 miliónov eur. Pracujeme v súčasnosti na kontrahovaní jednotlivých projektov. Z pohľadu čerpania predpokladáme, že prevažná časť týchto prostriedkov bude čerpaná v roku 2020 a dočerpaná v roku 2021," uviedla ministerka.

Projekty na budovanie kreatívnych centier sú nastavené tak, že sa budú realizovať až do roku 2023. Ide o komplexné projekty, ktoré v sebe obsahujú časť investičnú (stavebné práce a nákup inovatívnych technológií), ale aj časť neinvestičnú, na realizovanie tzv. mäkkých aktivít, ako sú vzdelávacie kurzy, poradenstvo a podobne. "Pri nastavovaní podmienok výzvy pre kreatívne centrá sme sa ich snažili nastaviť tak, aby sme mohli začať efektívne čerpať finančné prostriedky už aj v roku 2020," uviedla Laššáková. Upozornila, že rýchlosť čerpania bude závisieť v prvom rade od správne vykonaných verejných obstarávaní. "V prípade úspory v jednotlivých projektoch, prípadne v úsporách v realizovaných verejných obstarávaniach sme pripravení vyhlásiť opätovne výzvu pre podnikateľov na dočerpanie zostávajúcich finančných prostriedkov," uistila.

Laššáková sa teší záujmu o dotácie na vznik kreatívnych centier, ministerstvo prijalo prostredníctvom elektronického systému ITMS 15 projektov, pričom žiadosti prevýšili stanovenú alokáciu (87,8 milióna eur zo zdrojov Európskej únie plus národné spolufinancovanie). "Budeme si teda môcť vyberať z viacerých projektov a vybrať také, ktoré najlepšie prispievajú k stanoveným cieľom a prioritám," zdôraznila ministerka. Do výzvy sa zapojili žiadatelia zo všetkých regiónov Slovenska okrem prešovského a žilinského regiónu. Projekty predložili samosprávne kraje, mestá a obce, vysoké školy a univerzity, ale aj iné verejné subjekty, ktoré patria medzi oprávnených žiadateľov - (RTVS, Národné osvetové centrum, Múzeum SNP). "Začali sme proces kontroly a posudzovania predložených projektov, predpokladáme, že výsledky schvaľovania budú známe koncom marca 2020," dodala.

Ministerstvo kultúry je v prípade oboch výziev vyhlásených v rámci prioritnej osi Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sprostredkovateľským orgánom.