< sekcia Slovensko

Laboratóriá SAV sa zaradili do medzinárodnej siete EU-NETVAL

Na snímke vedúca oddelenia nádorovej biológie Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Eliška Švastová pri práci v laminarnom sterilnom boxe s bunkami, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Je to pre nás veľký úspech, ale zároveň aj záväzok. Kľúčovou úlohou bude posilniť ďalší rozvoj laboratórií toxikológie in vitro, uviedol Mojmír Mach.

Bratislava 22. novembra (TASR) - Laboratóriá Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV) boli prijaté za člena siete laboratórií Európskej únie pre validáciu alternatívnych metód (EU-NETVAL). Túto sieť zriadila Európska komisia v súvislosti so smernicou o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Ústav sa bude môcť zúčastňovať na validačných projektoch EURL-ECVAM (Referenčné laboratórium Európskej únie pre alternatívy k testovaniu na zvieratách), poskytovať expertízu a súčinnosť v školeniach a v šírení povedomia o alternatívnych metódach. V spolupráci s expertmi EÚ bude napomáhať v identifikácii a overovaní vhodných in vitro metód pre budúce aplikácie v regulatívnej toxikológii.

"Je to pre nás veľký úspech, ale zároveň aj záväzok. Kľúčovou úlohou bude posilniť ďalší rozvoj laboratórií toxikológie in vitro a stať sa neoddeliteľnou súčasťou zaujímavých projektov EU-NETVAL. Práve podobné medzinárodné skúsenosti obohatia náš ústav o najmodernejšie poznatky v hodnotení bezpečnosti látok in vitro," povedal Mojmír Mach, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV. Touto cestou sa podľa neho môže podariť v niektorých oblastiach čiastočne, alebo úplne eliminovať testovanie na zvieratách, prípadne lepšie porozumieť mechanizmom toxicity látok.

Ústav prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vitro, teda bez použitia laboratórnych zvierat, a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti.