Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. marec 2023Meniny má Alena
< sekcia Slovensko

Lehota na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu o žalobách sa predĺži

Na snímke vchod budovy Najvyššieho správneho súdu SR na Trenčianskej ulici v Bratislave 2. júna 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Okrem iného bude môcť NSS odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou reformy justície schválenej koncom roka 2020 bol aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Táto predtým patrila do právomoci Ústavného súdu SR a od augusta 2021 prešla do právomoci NSS SR. "Avšak bez toho, aby mal NSS SR k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie v tejto agende bez prieťahov," vysvetlili predkladatelia novely.

Okrem iného bude môcť NSS odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť. "Prijať rozhodnutie o odmietnutí žaloby z tohto dôvodu možno len jednomyseľne," píše sa v návrhu.

Upúšťa sa aj od povinnosti rozhodovať o žalobe na pojednávaní. "Správny súd rozhoduje o žalobe spravidla bez pojednávania, pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné," píše sa v návrhu.

Poslanci pozmeňujúcim návrhom doplnili prechodné ustanovenie, ktorým sa potvrdzuje okamžité uplatňovanie novej právnej úpravy konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj v konaniach začatých predo dňom účinnosti novej právnej úpravy.

NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem odvolacej správnej agendy a disciplinárok sudcov, prokurátorov, notárov i exekútorov má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach. Táto úloha predtým patrila Ústavnému súdu SR.