< sekcia Slovensko

ŠTÚDIA: Len 4,5 % učiteľov si myslí, že ich práca je ocenená


Ilustračná snímka.
Foto: TASR/Michal Svítok

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov.

Bratislava 20. júna (TASR) - Len 4,5 percenta slovenských učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená. V krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si to myslí v priemere 25,8 percenta učiteľov. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného testovania OECD TALIS 2018. V tomto ukazovateli sa Slovensko, podobne ako aj v roku 2013, ocitlo na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD.

V krajinách OECD má najviac učiteľov vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (22,2 percenta). "Slovenskí učitelia rovnako deklarujú vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti, vyjadrilo ju 26,5 percenta opýtaných," poznamenala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Štúdia TALIS okrem iného skúma aj to, aké vyučovacie aktivity, metódy a stratégie učitelia využívajú na vyučovacích hodinách. Približne 85 percent slovenských učiteľov, čo je viac ako v priemere krajín OECD, využíva vyučovacie stratégie ako - vysvetlím žiakom, čo očakávam, že sa naučia alebo vysvetľujem súvislosti medzi starým a novým učivom či na začiatku vyučovacej hodiny stanovím ciele, respektíve zhrniem učivo z posledného obdobia. Ako uviedla Lubyová, výrazne menej našich učiteľov v porovnaní s priemerom krajín OECD necháva žiakov pracovať v malých skupinách, aby spoločne našli riešenie problému alebo úlohy (40,2 percenta), ukazuje žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 percenta), zadáva žiakom projekty, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 percenta).

Podľa učiteľov v krajinách OECD, najdôležitejšou motiváciou pri rozhodovaní stať sa učiteľom bolo, že povolanie učiteľa im umožnilo ovplyvniť vývin detí a mládeže - 92,3 percenta (SR 93,2 percenta) a to, že povolanie učiteľa im umožnilo prispievať spoločnosti niečím hodnotným - 88,2 percenta (SR 92,3 percenta). 

Z výsledkov testovania vyplýva, že v priemere krajín OECD a aj v SR sa viac ako 90 percent učiteľov zúčastnilo aspoň na jednom type ďalšieho vzdelávania za posledný rok, u riaditeľov je percentuálny podiel ešte vyšší a dosahuje približne 99 percent. Najviac slovenských učiteľov (takmer 43 percent) súhlasilo, že v ich ďalšom vzdelávaní im bránia najmä skutočnosti, že ďalšie vzdelávanie je príliš drahé a neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní. Viac ako 47 percent slovenských riaditeľov súhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je to, že neexistuje žiadna vhodná ponuka ďalšieho vzdelávania.

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260.000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie v rokoch 2008, 2013 a 2018. "Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3046 učiteľmi vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií a 180 riaditeľov škôl," uviedla Lubyová. Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania od 30. apríla do 11. mája 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi.