< sekcia Slovensko

Lepšia ochrana whistleblowerov dostala na výbore NR SR zelenú

Na snímke pohľad na rokovaciu sálu NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann

Úlohou úradu má byť poskytovanie ochrany oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona.

Bratislava 22. januára (TASR) – Ochrana oznamovateľov korupcie a protispoločenskej činnosti má by posilnená a efektívnejšia. Zabezpečiť to má špeciálny úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho zriadenie je súčasťou návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR. Posledné slovo bude mať blížiace sa plénum.

Opozičný poslanec a člen výboru Miroslav Beblavý (nezaradený) si však nemyslí, že je nový úrad potrebný. "Problém je, že oznamovatelia nie sú chránení, neexistuje základná kultúra ich rešpektovania. Nie preto, že neexistuje úrad. Som za to, aby sme začali naozaj týchto ľudí chrániť, na čo nie je potrebný nový úrad, ale zmena politickej kultúry," odkázal.Úlohou úradu má byť poskytovanie ochrany oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.

Predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov má voliť parlament spomedzi dvoch kandidátov vybratých odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom SR, vládou SR, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.

Návrh novely tiež rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona. Ďalšie časti návrhu sa týkajú precizovania poskytnutia ochrany v rámci trestného konania, rovnako i zavedenia administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred časom špecifikoval, že zákon presne uvádza, pri akých trestných činoch či pri akom type správneho konania dostane oznamovateľ štatút oznamovateľa, na ktorého sa bude vzťahovať ochrana. "V tom období, keď sú nad ním rozprestreté ochranné krídla, nesmie sa nič nekalé diať. Dokonca všetko, čo by chcel zamestnávateľ s človekom robiť, musí si dať odsúhlasiť novovzniknutému úradu," povedal.

Šéf exekutívy zároveň dúfa, že to vytvorí bezpečnejšie prostredie a bude motivovať aj ďalších ľudí, ktorí mali doteraz strach, že im bude ublížené alebo prídu o svoju prácu. "Teraz robíme všetko preto, aby im ublížené nebolo a aby mohli oznámiť, keď sa im niečo nepáči," povedal Pellegrini s tým, že Slovensko sa zriadením tohto úradu začína odlišovať od krajín v okolí a v Európe.