Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. júl 2024Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Slovensko

Letisko Poprad–Tatry spĺňa takmer všetky podmienky schengen acquis

Foto: TASR/Milan Kapusta

Okrem vhodnej infraštruktúry, ktorú zabezpečuje prevádzkovateľ letiska, musí byť na letiskách vykonávaná hraničná kontrola v súlade Kódexom schengenských hraníc a Schengenskou príručkou.

Poprad 19. decembra (TASR) - Štatút medzinárodného letiska majú v zmysle zákona o civilnom letectve na území Slovenskej republiky (SR) letiská Bratislava, Košice, Poprad - Tatry, Sliač, Žilina, Piešťany, Nitra a Prievidza. Štatút letiska schengenského typu majú však len tri z týchto letísk, a to Bratislava, Košice a Poprad – Tatry.

Ostatné sú v zmysle schengen acquis klasifikované ako malé letiská a aerodrómy,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (P PZ) Denisa Baloghová. Príslušné orgány členských štátov musia podľa nej zabezpečiť, aby prevádzkovateľ letiska prijal také nevyhnutné opatrenia, ktoré fyzicky oddelia cestujúcich na vnútorných linkách od cestujúcich na iných linkách. Na tieto účely sa na všetkých medzinárodných letiskách zavádza vhodná infraštruktúra.

Letisko Poprad - Tatry spĺňa všetky kritéria pri príletoch, príletová hala má samostatné priestory pre cestujúcich v schengenskom priestore i mimo neho. Na odlete je jedna odletová hala, ktorá sa využíva na vybavovanie všetkých cestujúcich,“ priblížila situáciu na popradskom letisku Baloghová. Ešte je preto potrebné dobudovať odletovú halu so samostatnými priestormi. Po jej vybudovaní bude mať letisko Poprad - Tatry zrealizovanú infraštruktúru úplne v súlade s tzv. schengen acquis.

„Zároveň dôjde k uľahčeniu vybavovacieho procesu pre zainteresované zložky a zlepší sa komfort pre cestujúcich. S ohľadom na svoju dôležitosť bola táto podmienka zaradená do schengenského akčného plánu vlády SR, na ktorej plnení sa intenzívne pracuje,“ dodala Baloghová. Požiadavky vyplývajú zo schengen acquis a SR sa k ich plneniu zaviazala pri vstupe do schengenského priestoru. Pravidlá sú jednotné v rámci všetkých štátov schengenského priestoru. SR priebežne spracováva podklady pre Európsku úniu, v rámci ktorých informuje o aktuálnom stave plnenia schengenského acquis. V prípade popradského letiska už bola deklarovaná projektová dokumentácia novej odletovej haly, ktorá by mala byť postavená v priebehu rokov 2013 a 2014.

Okrem vhodnej infraštruktúry, ktorú zabezpečuje prevádzkovateľ letiska, musí byť na letiskách vykonávaná hraničná kontrola v súlade Kódexom schengenských hraníc a Schengenskou príručkou. „Vykonávajú ju oddelenia hraničnej kontroly PZ, ktoré sú základnými útvarmi v rámci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Hraničná polícia musí mať k dispozícii príslušné vybavenie, musí byť náležite vyškolená a vycvičená,“ zdôraznila Baloghová. Na letisku Poprad – Tatry momentálne pracuje 23 zamestnancov Oddelenia hraničnej kontroly P PZ.