< sekcia Slovensko

Štúdium na Akadémii ozbrojených síl ukončilo 115 študentov

Na archívnej snímke slávnostný akt vyradenia absolventov Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Foto: TASR - Simona Ivančáková

Rektor Jozef Puttera zároveň pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu akademickej a vojenskej prípravy, etické normy a tradície.

Bratislava 11. júla (TASR) - Slávnostnými promóciami na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši úspešne ukončilo bakalárske štúdium 62 študentov v hodnosti vojak I. stupňa. V akademickom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo magisterské a inžinierske štúdium aj 53 študentov v hodnosti poručík. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Akadémia ozbrojených síl poskytuje, ako jediná vzdelávacia inštitúcia v SR, vysokoškolské vzdelanie v troch stupňoch, orientovaných pre potreby ozbrojených síl," ocenil význam akadémie jej rektor Jozef Puttera. Zároveň pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu akademickej a vojenskej prípravy, etické normy a tradície. Študentom s najlepšími študijnými výsledkami v oboch stupňoch štúdia v jednotlivých študijných programoch udelil rektor akadémie mimoriadne štipendium.