Quantcast
< sekcia Slovensko

Ľ. Paulis volá po rýchlejšom postupe pri novele VŠ

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenská rektorská konferencia (SRK) poznamenala, že voľba rektorov alebo spôsob kreovania správnych rád nie sú kľúčovými problémami pri novele tohto zákona.

Bratislava 4. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Ľudovít Paulis by bol radšej, keby sa pri procese novely vysokoškolského zákona postupovalo rýchlejšie. Slovenská rektorská konferencia (SRK) poznamenala, že voľba rektorov alebo spôsob kreovania správnych rád nie sú kľúčovými problémami pri novele tohto zákona. Tým je podľa nich podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a umenia na vysokých školách.

"Na druhej strane rešpektujem, že keď je nejaký participatívny orgán, ktorý si postupne zo svojich reprezentácií zbiera feedbacky, tak to môže trvať nejaký čas," uviedol Paulis. Poznamenal, že vysokoškolské reprezentácie, ktoré na tvorbe novely zákona pracujú, deklarovali, že im záleží na rýchlom postupe dialógu.

"Vyzývame ministerstvo školstva, aby pripravilo návrh konkrétnych systémových zmien, a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili tieto kľúčové problémy," konkretizoval stanovisko SRK jej prezident Rudolf Kropil. Zásadné pre SRK sú princípy akademickej samosprávy, práv a slobôd a z toho plynúci princíp legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl. "Rektori sa zhodli, že zmeny by mali podporovať transparentnosť, objektívnosť, udržateľnosť a otvorenosť vysokoškolského sektora. Našim spoločným cieľom má byť posilňovanie dôvery a transparentnosti, budovanie kultúry kvality a zvýšenie konkurencieschopnosti vysokoškolského prostredia," uviedol Kropil.

Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) Martin Putala pre TASR povedal, že na aprílovom stretnutí expertnej skupiny pre novelizáciu zákona sa nedohodli na otázke samosprávy vysokých škôl. "Posilnenie vplyvu politikov či podnikateľov na riadenie vysokých škôl je neprijateľné pre RVŠ ako aj ostatné vysokoškolské reprezentácie. Súčasné samosprávne riadenie verejných vysokých škôl je v súlade s európskymi tradíciami a dobrou praxou," priblížil Putala.

Zároveň pripomenul, že vysoké školy v rámci prípravy na nový spôsob akreditácie podľa európskych štandardov výrazne posilňujú otváranie sa vonkajšiemu prostrediu a previazanie s praxou. "Problém v súčasnom zákone vidíme skôr v nadmernej regulácii vysokoškolského prostredia. Máme za to, že nový zákon o vysokých školách má posilniť autonómiu vysokých škôl tak, aby si vysoká škola mohla nastaviť svoje zameranie a organizačnú štruktúru pre kvalitné a efektívne napĺňanie svojho poslania v oblasti vzdelávania a výskumu," vysvetlil. Tiež poukázal na to, že ďalšiemu skvalitňovaniu vysokého školstva bráni nízka miera verejnej investície do vysokých škôl a ich vybavenia.

"Z následných neformálnych diskusií s predstaviteľmi ministerstva vyplynul náznak kompromisného riešenia v oblasti nastavenia akademickej samosprávy, ktorý je potrebné doviesť do formy prijateľnej pre zúčastnené strany," uviedol predseda RVŠ. Pri ostatných otázkach, ktoré boli navrhnuté na novelizáciu a sledujú vylepšenie legislatívneho prostredia pre kvalitu na vysokých školách Putala predpokladá, že nájdu s predstaviteľmi ministerstva vhodné riešenie.

To, že rokovania k novele zákona stále prebiehajú, potvrdil TASR aj predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran. "Ministerstvo školstva pripravilo osem otázok, ktorými sa reprezentácií vysokých škôl pýta na názory v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú riadenia vysokých škôl, funkčných miest a externého štúdia. Verím, že sa spoločne blížime ku kompromisu aj v oblasti voľby rektora a ďalších otázkach," uzavrel Šuran.