Quantcast
< sekcia Slovensko

MŽP nemá záujem zdržiavať vydanie povolenia pre kúpalisko v Podhájskej

Na archívnej snímke kúpalisko Podhájska. Foto: TASR Henrich Mišovič

Kúpalisko podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne.

Bratislava 21. júla (TASR) - V momente, keď prevádzkovateľ kúpaliska v Podhájskej splní všetky zákonom stanované požiadavky, bude môcť pokračovať v prevádzkovaní termálnej časti. V súčasnosti je obmedzená iba jedna časť kúpaliska. Po rokovaní vlády o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča. Ministerstvo životného prostredia ani orgány starostlivosti o životné prostredie nemajú záujem zdržiavať celý proces vydania povolenia. Dodal, že je povinnosťou prevádzkovateľa, aby si zabezpečil všetky súhlasy, povolenia a vyhodnotenie vplyvov geotermálnych vôd a rádioaktivity v nich na zdravie ľudí.

"Prevádzkovateľ tohto geotermálneho vrtu bol prednedávnom povinný zosúladiť svoju činnosť so zmeneným zákonom a predložiť ministerstvu životného prostredia novú žiadosť na povolenie čerpania geotermálnych vôd," povedal Kiča. Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) v rámci konania upozornili envirorezort na sfalšované údaje v žiadosti a predloženej záverečnej správe a pozmenené či zamlčané týkajúce sa aj rádioaktivity vo vode, priblížil Kiča.

Vody, ktorých rádioaktivita bola niekoľkonásobne prekročená, boli podľa Kiču vypúšťané do miestneho potoka Liská. MŽP sa v súvislosti s bezpečnosťou a zdravím návštevníkov kúpaliska obrátilo na ministerstvo zdravotníctva, aby vykonalo podrobnejšie zisťovanie.

Envirorezort v stredu popoludní spresnil, že sa v otázkach prípustnej rádioaktivity v geotermálnej vode kúpaliska Podhájska obráti na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR, aby podrobnejšie analyzovala daný stav.

Prevádzkovateľ žiada zverejnenie analýzy, ktorá uvádza prekročené limity rádioaktivity vo vodách. MŽP zistí či analýzu zverejnia oni alebo orgány činné v trestnom konaní.

Nepovoleným vypúšťaním vôd do potoka Liska sa momentálne zaoberajú OČTK. Správne konanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia je preto v prípade kúpaliska prerušené, uviedol riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo. V prípade, že chce prevádzkovateľ dodržať legislatívu, je potrebné zistiť kvalitu vôd z podzemného prameňa, preskúmať bazénové vody a nakladanie s nimi, zistiť hodnotu minerálov, odsledovať teplotu a zistí sa aj spôsob čistenia vôd. "Na základe zmiešavacej rovnice sa budú môcť určiť limity na vypúšťanie odpadových vôd do potoku Liska," priblížil Jenčo s tým, že to všetky konania prebiehajú v gescii okresného úradu, a nie SIŽP.

Vyhlásenie ministerstva o prítomnosti rádioaktívnych prvkov vo vode malo prísť v deň, keď miestni podnikatelia protestovali proti tomu, že bazény s termálnou vodou zostávajú už rok zatvorené, čo ohrozuje ich existenciu. "Najskôr ministerstvo argumentovalo neukončeným vyšetrovaním, potom tvrdilo, že nemáme potrebné technické zariadenia, teraz prišlo s rádioaktivitou. Od apríla opakovane žiadame o stretnutie s ministrom, doteraz nám nevedeli odpovedať," povedal starosta Podhájskej Roman Ivan.

Podľa zistení SIŽP kúpalisko Podhájska čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, jeho platnosť vypršala v roku 1994. Kúpalisko podľa SIŽP vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne.