< sekcia Slovensko

LAJČÁK: Vyšehradská štvorka silnie i v očiach medzinárodných partnerov

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, archívne foto Foto: TASR/ Martin Baumann

Zoskupenie tiež spustilo projekt odovzdávania svojich transformačných skúseností Ukrajine pri decentralizácii, energetike, budovaní občianskej spoločnosti či podpore podnikania.

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovensko tento mesiac končí ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Toto obdobie považuje šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák za mimoriadne dynamické, presne v duchu predsedníckeho hesla "Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet".

Počas neho sa uskutočnilo 140 podujatí na politickej a expertnej úrovni, z toho tri summity prezidentov a premiérov.

"S hrdosťou konštatujem, že postavenie V4 silnie aj v očiach európskych a globálnych partnerov, ktorí prejavujú zvýšený záujem o rokovania v úspešnom formáte V4+," uviedol Lajčák v komentári, ktorý TASR poskytol hovorca ministerstva Peter Stano.

V4 počas ročného slovenského predsedníctva nadviazala na medziregionálny dialóg s krajinami západného Balkánu, Východného partnerstva a severských a baltských štátov. Okrem tradičných európskych partnerov ako Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia rozšírila politický dialóg aj na Švajčiarsko, Kórejskú republiku, Turecko a Čínu. Výsledkom je, že Kórejská republika a Švajčiarsko sa stali aktívnymi donormi Medzinárodného vyšehradského fondu. Balkánski partneri sa podľa vzoru V4 zaviazali k posilneniu regionálnej spolupráce a zriadeniu Západobalkánskeho fondu so sídlom v Tirane.

Zoskupenie tiež spustilo projekt odovzdávania svojich transformačných skúseností Ukrajine pri decentralizácii, energetike, budovaní občianskej spoločnosti či podpore podnikania.

"Vyšehradská skupina získala legitímne postavenie a povesť konštruktívneho partnera aj v rámci EÚ. Keď krajiny V4 hovoria spoločným hlasom, európski partneri nás pozorne počúvajú a mnohí globálni hráči nás tiež vnímajú ako jeden celok," poznamenal Lajčák s tým, že predstavitelia týchto štátov pravidelne koordinovali stanoviská pred zasadnutiami na úrovni EÚ. Výsledkom boli spoločné pozície ku klimaticko-energetickému balíčku, energetickej únii, digitálnej agende, Východnému partnerstvu či k migračným kvótam.

Slovensko tiež počas svojho predsedníctva posunulo dopredu spoločnú agendu v rôznych sektorových oblastiach spolupráce V4. Zvýšenú pozornosť venovalo vypracovaniu spoločného hodnotenia rizík pre oblasť zásobovania plynom. Téma dobudovania chýbajúcej cestnej a železničnej infraštruktúry v kontexte paneurópskych koridorov nechýbala zase v agende stretnutí ministerstiev dopravy.

V oblasti obrany sa prijali dva strategické dokumenty pre rozvoj obranných spôsobilostí - Akčný plán obrannej spolupráce V4 a Stratégia V4 pre oblasť výcviku a cvičení. Podpisom technickej dohody sa sformalizovalo vytvorenie Bojovej skupiny V4, ktorá bude počas prvého polroka 2016 v pohotovosti v rámci európskeho krízového manažmentu.

Novou témou, ktorú prinieslo slovenské predsedníctvo, sú cezhraničné operácie. Ministerstvá obrany sa dohodli na dobudovaní právneho a technického rámca pre spoločnú ochranu vzdušného priestoru krajín V4.

Za významný medzník označil Lajčák podpis zmluvy o založení Vyšehradského patentového inštitútu. Nová inštitúcia sa zaradí medzi také regionálne projekty ako Európsky patentový úrad alebo Nordický patentový inštitút.

Predsedníctvo od 1. júla preberá Česká republika. V4 podľa Lajčáka ostáva pre Slovensko najstabilnejšou a najefektívnejšou regionálnou platformou v strednej Európe. "Nie sme politický blok, a preto nemusíme mať nevyhnutne na všetko rovnaké názory. Naďalej budeme pôsobiť skôr ako voľné partnerské zoskupenie, kde sa záujmy jednotlivých krajín prekrývajú v mnohých oblastiach," uzavrel.