Quantcast
< sekcia Slovensko

M. Patakyová: Rozhodnutie Ústavného súdu SR sa netýka OP/OTP režimu

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR František Iván

Súd rozhodoval o povinnej štátnej karanténe, faktúrach za ňu a právomociach Ministerstva zdravotníctva SR a hygienikov.

Bratislava 11. januára (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR nerozhodoval o nosení rúšok, respirátorov ani o režime OP alebo OTP. Konštatuje to ombudsmanka Mária Patakyová s tým, že ÚS uverejnil 8. decembra 2021 závery nálezu k podaniu verejnej ochrankyne práv. Súd rozhodoval o povinnej štátnej karanténe, faktúrach za ňu a právomociach Ministerstva zdravotníctva SR a hygienikov, ktoré im umožňovali prijímať aj také pandemické opatrenia, ktoré zákon o ochrane verejného zdravia bližšie neupravoval.

Patakyová konštatuje, že ÚS v značnej miere vyhovel jej podaniu, nezhodol sa s ňou len vo veci protiústavnosti uhrádzať náklady spojené so štátnou karanténou. "Ústavný súd nerozhodoval o nosení rúšok, respirátorov ani o režime OP alebo OTP. Svojím rozhodnutím nezrušil tie opatrenia, ktoré majú oporu v inej časti zákona ako v tej, ktorú som napadla vo svojom podaní. Moje podanie sa týkalo štátnej karantény, ako aj kompetencií niektorých orgánov verejnej moci, no nie konkrétne nosenia rúšok, ani OP či OTP režimu," uviedla Patakyová.

Používanie rúšok a respirátorov, vstup do prevádzok a na pracovisko v režime OP/OTP, používanie GreenPassov a ďalšie v súčasnosti platné opatrenia majú oporu v iných častiach zákona o ochrane verejného zdravia a týchto sa rozhodnutie ÚS netýkalo.

Na základe rozhodnutia ÚS v reakcii na podanie verejnej ochrankyne práv novelizovali zákon o ochrane verejného zdravia. Upravili sa definície izolácie a karantény, a to tak, že izolácia sa týka osôb chorých na prenosné ochorenie a karanténa osôb podozrivých z nákazy. Ďalšia vec, ktorá sa v nadväznosti na rozhodnutie ÚS zmenila, je úplné zrušenie takzvanej povinnej štátnej karantény. Do budúcna bude karanténu a izoláciu možné vykonávať len v domácom prostredí. Ustanovenia, týkajúce sa zákonom bližšie neurčených právomocí ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, boli bez náhrady zrušené, zákonodarca sa ani nesnažil prísť s obnovením podobných, no presnejšie špecifikovaných právomocí orgánov verejného zdravotníctva.

"Pozitívom novely je aj upresnenie pojmov napríklad v prípade karantény alebo izolácie. Zároveň sa na viacerých miestach vypustil pojem „karanténne opatrenia“, ktoré zahŕňali karanténu, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad a používajú sa už len samostatné pojmy izolácia, karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad, pričom sa zaviedla aj nová legálna definícia posledných dvoch menovaných pojmov," dodali z kancelárie verejného ochrancu práv.