< sekcia Slovensko

M. VAĽO: Amnestie nebránia vyšetrovať vraždu R. Remiáša

Archívna snímka, bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo. Foto: TASR

Bývalý generálny prokurátor upozorňuje, že podľa viacerých verzií útok na Remiáša spáchali osoby z podsvetia a možno teda predpokladať, že páchatelia sa aj neskôr dopustili ďalších trestných činov.

Bratislava 2. marca (TASR) – Na vyšetrenie prípadu vraždy Róberta Remiáša sú dnes lepšie podmienky ako kedykoľvek v minulosti. „Politický cirkus“ okolo zrušenia amnestií vo vzťahu k jeho vražde je preto skôr kontraproduktívny. Odpútava pozornosť od priebehu vyšetrovania a poskytuje orgánom činným v trestnom konaní falošné alibi, že v konaní im bránia amnestie. Vo svojom stanovisku zaslanom do redakcie TASR to tvrdí bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo.

„Nič nebráni, aby sa v tejto veci viedlo trestné konanie aj bez zrušenia amnestií, prinajmenšom dovtedy, kým sa jednoznačne nepreukáže, že vražda súvisela so zavlečením Kováča mladšieho. Správnosť tohto tvrdenia dokazuje aj skutočnosť, že vyšetrovanie vraždy Remiáša neskončilo po vyhlásení Mečiarových amnestií v roku 1998, ale sa v ňom pokračovalo až do roku 2006, kedy bolo konanie prerušené a od 8.2.2016 sa v ňom opäť pokračuje,“ tvrdí Vaľo.

Okrem iného argumentuje tým, že slovné spojenie „trestné činy spáchané v súvislosti so zavlečením“ nemožno vykladať tak široko, „aby sa tieto slová vzťahovali na všetky skutky spáchané pred vyhlásením amnestie, akokoľvek vzdialene súvisiace so skutkom zavlečenia, napríklad na ublíženie na zdraví v hádke o tom, kto Kováča mladšieho zavliekol, alebo na poskytnutie úplatku vyšetrovateľovi prípadu, alebo keby napríklad Fegyveres spáchal krádež, aby mal z čoho žiť a mohol sa skrývať v cudzine a pod.“

Bývalý generálny prokurátor ďalej pripomína, že súvislosť vraždy Remiáša so zavlečením Kováča mladšieho je zatiaľ len jednou z vyšetrovacích verzií. „Síce veľmi pravdepodobnou, ale jej reálnosť nebola doposiaľ v trestnom konaní preukázaná a Lexova SIS ju odmietala,“ poznamenáva.

Nič teda podľa neho nebráni tomu, aby sa v tejto veci viedlo trestné konanie aj bez zrušenia amnestií, prinajmenšom dovtedy, kým sa jednoznačne nepreukáže, že vražda súvisela so zavlečením Kováča mladšieho.

Vaľo sa v stanovisku vyjadril aj k námietkam, že minulý rok uplynulo od smrti Remiáša 20 rokov, čo je premlčacia doba pre trestný čin vraždy.

„Podľa Trestného zákona sa však premlčanie trestného stíhania prerušuje okrem iného v prípade, ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe ďalší úmyselný trestný čin. Po prerušení premlčania začína opätovne plynúť nová premlčacia doba,“ vysvetľuje.

Upozorňuje, že podľa viacerých verzií bezprostredný útok na Remiáša spáchali osoby z podsvetia a možno teda predpokladať, že priami páchatelia sa aj po spáchaní tohto útoku dopustili ďalších úmyselných trestných činov.

Na záver dodáva, že zatiaľ čo v minulosti sa žiaden zo svedkov, ktorí zostali nažive, nenachádzal na území Slovenska, dnes sú hádam všetci a pravdepodobne aj priami páchatelia vraždy Remiáša v slovenských väzniciach a nie je vylúčené, že povedia niečo nové aj o tejto veci.

Michal Vaľo bol generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v rokoch 1995 až 1999.