< sekcia Slovensko

Ivetta Macejková hodnotí činnosť Ústavného súdu SR pozitívne

Na archívnej snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková Foto: TASR/František Iván

Ústavnému súdu, ktorý zaznamenáva rastúci počet podaných návrhov a sťažností, chýbajú dvaja sudcovia z celkového počtu 13.

Košice 30. decembra (TASR) – Predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú znepokojuje oklieštené personálne zloženie tohto súdu, ktoré trvá už 17 mesiacov. Ústavnému súdu, ktorý zaznamenáva rastúci počet podaných návrhov a sťažností, chýbajú dvaja sudcovia z celkového počtu 13. Tento stav trvá od júla 2014, kedy prezident SR Andrej Kiska na tri uvoľnené miesta sudcov ÚS vymenoval zo šestice kandidátov len jednu sudkyňu.

Končiaci rok 2015 napriek tomu z hľadiska činnosti ÚS SR hodnotí jeho predsedníčka veľmi pozitívne. Podľa štatistických údajov za prvých 11 mesiacov tohto roku bolo ÚS doručených 15.251 návrhov a sťažností. "Za toto obdobie ÚS rozhodol celkom o 14.580 návrhoch a sťažnostiach, pričom len za prvý polrok pripadlo na jedného sudcu 805 rozhodnutých návrhov a sťažností a priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom bola 6,9 mesiaca," konštatovala Macejková.

Z tohtoročných rozhodnutí, ktoré zarezonovali v laickej aj odbornej verejnosti, spomenula sériu rozhodnutí o volebných sťažnostiach týkajúcich sa komunálnych volieb z novembra 2014. Pozornosť verejnosti pútali aj rozhodnutia pléna ÚS o súlade niektorých zákonov s ústavou, a to zákona o pomoci v hmotnej núdzi, o elektronických komunikáciách, dani z príjmu, sociálnom poistení, sudcoch a prísediacich, či o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

"Spomedzi rozhodnutí o sťažnostiach fyzických a právnických osôb boli pre verejnosť zaujímavé rozhodnutia o sťažnostiach troch nevymenovaných kandidátov na sudcov ústavného súdu, ale aj rozhodnutia v súvislosti s kartelovou dohodou piatich stavebných spoločností, či s reštrukturalizáciou Kúpeľov Brusno alebo tzv. kauzou Baťovcov," konštatovala Macejková.

Činnosť ÚS negatívne ovplyvňuje nekompletné zloženie, namiesto štyroch senátov pracujú tri. "V súčasnom stave ma znepokojuje oklieštené personálne zloženie ústavného súdu, v ktorom v súčasnosti pracuje, keďže prezident Slovenskej republiky napriek nálezu sp. zn. III. ÚS 571/2014 zo 17. marca 2015, ktorým ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám troch kandidátov na sudcov ústavného súdu, nových sudcov nevymenoval a neurobil tak ani po ďalšom rozhodnutí ústavného súdu – uznesení sp. zn. PL. ÚS 45/2015 z 28. októbra 2015, ktorým bol odmietnutý jeho návrh na začatie konania o výklad ústavy," uviedla predsedníčka ÚS.

Prezident Kiska v júli 2014 vymenoval zo šestice kandidátov schválených Národnou radou SR len Janu Baricovú za sudkyňu ÚS. U ostatných podľa jeho slov nenašiel hlboký záujem o ústavné právo a potrebnú kvalifikáciu, aj keď zákonné nároky spĺňali. Nasledovali spory o to, či tak mal právomoc urobiť, trojica odmietnutých kandidátov uspela so sťažnosťou na ÚS.