Quantcast
< sekcia Slovensko

Majitelia zbraní musia po novom nahlasovať držbu niektorých z nich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V prípade, že majiteľ zbrane si túto povinnosť nesplní v zákonom stanovenom termíne, bude sa to posudzovať ako priestupok na úseku zbraní a streliva.

Bratislava 20. mája (TASR) - Majitelia zbraní by nemali zabudnúť na to, že držbu niektorých z nich je potrebné polícii nahlasovať. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Túto svoju povinnosť si musia splniť do 30. júna. Ak tak neurobia, môže im byť uložená pokuta. Polícia preto odporúča skontrolovať strelné zbrane, ktoré majú doma, či sa práve na ne nevzťahuje takáto povinnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.

Povinnosť sa vzťahuje na občanov, fyzické osoby - podnikateľov i podnikateľské subjekty. Nahlásiť treba držbu strelných zbraní, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, respektíve nepodliehali evidenčnej povinnosti. "Všeobecne môžeme tieto zbrane označiť ako zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich pred úpravou medzi zbrane kategórie A, samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník," uviedla Bárdyová s tým, že popri týchto zbraniach je povinné oznámiť aj držbu nadlimitných zásobníkov.

V prípade, že majiteľ zbrane si túto povinnosť nesplní v zákonom stanovenom termíne, bude sa to posudzovať ako priestupok na úseku zbraní a streliva. V správnom konaní mu môže byť za to udelená pokuta do 663 eur, v rozkaznom konaní do 400 eur a v blokovom konaní do 200 eur.

Nahlásiť zbraň je potrebné prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, a to na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ v mieste pobytu. V prípade, ak majiteľ nie je držiteľom zbrojného preukazu a zbraň si chce ponechať v držbe, môže si v termíne do 31. januára 2023 požiadať o vydanie príslušnej skupiny zbrojného preukazu, ktorá ho oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane. Považovaný bude zároveň za osobu, ktorej výnimka potrebná na držbu tejto zbrane bola udelená.

Polícia tiež pripomína, že výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A, ktorá bola vydaná pred 1. februárom 2022, stratila platnosť 31. marca 2022. To znamená, že už držiteľa neoprávňuje na nadobúdanie ďalších zbraní kategórie A. Na držbu zbraní uvedenej kategórie, ktoré boli evidované do 31. marca 2022, takáto výnimka je aj naďalej platná. Polícia zároveň upozorňuje, že v súčasnej dobe je potrebné pred nadobudnutím vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A požiadať o vydanie novej výnimky MV SR v zmysle zákona. Platí to rovnako aj pre držiteľov zbrojných licencií.