Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. jún 2024Meniny má Paulína
< sekcia Slovensko

Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky

Na archívnej snímke Peter Pellegrini Foto: TASR Pavel Neubauer

Peter Pellegrini pripomenul, že by bolo žiaduce, aby sa podnikateľské zväzy a združenia zjednotili pod jednu strechu, čo by výrazne napomohlo pri rokovaniach o zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Bratislava 23.januára (TASR/Tablet.TV) - Prognóza vývoja ekonomiky v tomto roku je ústrednou témou v poradí už 21. ročníka konferencie organizovanej Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), ktorá sa uskutočnila v utorok v Bratislave.

Predseda SOPK Peter Mihók v úvode zdôraznil, že samostatné Slovensko za 25 rokov svojej existencie dokázalo svoju životaschopnosť prakticky vo všetkých oblastiach. V tomto, a najmä v budúcich rokoch však pôjde o udržateľnosť pozitívneho vývoja. To, ako zdôraznil, si však vyžaduje zásadné zmeny v oblasti školstva a prípravy budúcich kvalifikovaných pracovníkov a v neposlednom rade aj v oblasti vedy a výskumu.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini okrem iného pripomenul, že by bolo žiaduce, aby sa jednotlivé podnikateľské zväzy a združenia zjednotili pod jednu strechu, čo by výrazne napomohlo pri rokovaniach o zlepšovaní podnikateľského prostredia.Podľa jeho slov rôzne prieskumy, indexy aj tabuľky ukazujú, že Slovensko napreduje. Je však žiaduce, pripomenul, aby sa pri rôznych hodnoteniach, najmä zo strany rôznych medzinárodných inštitúcii vychádzalo z aktuálnych údajov. Často sa totiž používajú staré údaje, čo nezodpovedá realite.

Značnú časť svojho vystúpenia venoval podpredseda vlády štrukturálnym fondom a ich čerpaniu. Označil ich za jeden z významných rozvojových faktorov Slovenska.

"V predošlom programovom období 2007-2013 sa nám podarilo vyčerpať takmer 97 % finančných prostriedkov, čo predstavuje viac ako 11,2 miliardy eur. Významným podielom bol zo štrukturálnych fondov podporovaný tiež podnikateľský sektor. Podnikateľské subjekty získali v rámci takmer 3000 projektov príspevok vo výške viac ako 1,1 miliardy eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Podarilo sa nám vytvoriť množstvo nových pracovných miest, podporiť kvalitnejšie vzdelávanie, lepšiu infraštruktúru, zabezpečiť investície do výskumu a vývoja a do ďalších oblastí, ktoré prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska v globálnej ekonomike," povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov v roku 2017 sa výraznou mierou podarilo naštartovať implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. V oblasti vyhlásených výziev sa nepodarilo posunúť na 78,7% z celkovej alokácie, čo predstavuje nárast o 52,3 %, (27,2 p.b.). V rámci zazmluvňovania jednotlivých projektov sa dosiahla hodnota 34,4 % z celkovej alokácie, čo predstavuje nárast o 156,2 % (21 p.b.).

V minulom roku sa podarilo do praxe zaviesť niekoľko opatrení, vďaka ktorým sa zjednodušila administratíva pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zníženie byrokracie, elektronické podanie žiadosti a zrušenie príloh je konkrétnym opatrením v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť". Úrady tak budú využívať dostupné registre a podnikatelia môžu ušetrený čas venovať kvalitnejšej príprave obsahu svojich projektov. Každý podnikateľ na Slovensku už má zriadenú svoju elektronickú schránku, podávanie žiadostí elektronicky tak môže zrealizovať z pohodlia svojej kancelárie. Nezanedbateľné bude aj ušetrenie desiatok eur na poplatkoch pri vybavovaní potvrdení, ale aj stoviek eur na využívané konzultačné spoločnosti.

V septembri 2017 bol tiež vládou SR schválený Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov, ktorý vypracoval ÚPPVII v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Akčný plán je ďalší krokom vpred, ktorý reaguje na zistené nedostatky súvisiace s výzvami pre vedecko-výskumné projekty a procesom ich hodnotenia. V celkovo 26 oblastiach bolo navrhnutých 38 opatrení na základe skúseností s implementáciu eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi, zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia, uzavrel Pellegrini.