< sekcia Slovensko

Matica vyzýva voliť slovenských kandidátov na južnom Slovensku

Matica Slovenská Foto: Matica Slovenská

Za dôležitý problém považuje predseda SMK podľa Matice aj nedôveru väčšinového slovenského národa k maďarskej menšine na Slovensku.

Bratislava 22. septembra (TASR) - Matica slovenská (MS) so znepokojením vníma vyhlásenia predsedu SMK Józsefa Berényiho a ďalších politických predstaviteľov maďarských menšinových strán ohľadom autonómie južných regiónov Slovenska.

"Z týchto vážnych dôvodov MS vyzýva Slovákov na južnom Slovensku, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili na blížiacich sa komunálnych a následne parlamentných voľbách s odporúčaním volenia slovenských kandidátov na posty primátorov, starostov i komunálnych a republikových poslancov," uvádza sa vo vyhlásení Matice slovenskej, ktoré TASR poskytla Ivana Poláková.

Pripomína, že podľa posledného prieskumu verejnej mienky o výsledkoch parlamentných volieb, zverejneného agentúrou Focus 18. septembra 2014, by Strana maďarskej komunity (SMK) získala 4,9 percenta hlasov a ostala by iba tesne pred bránami Národnej rady (NR) SR.

"Jej líder József Berényi akoby v predtuche tohto balansu na hrane zvoliteľnosti a s blížiacimi sa komunálnymi voľbami už 15. septembra 2014 uviedol viacero kontroverzných vyhlásení, ktoré priniesol spravodajský portál tlačovej agentúry TASR Teraz.sk," upozorňuje Matica.

"Ich ťažisko spočíva v tom, že SMK sa pred komunálnymi voľbami nebude venovať téme maďarskej autonómie na južnom Slovensku, ale po nich túto otázku otvorí v oblasti svojho politického programu a má v pláne sa ňou zaoberať s odôvodnením, že klesá počet občanov maďarskej národnosti, pričom SMK sa obáva o ich identitu, ktorá by podľa Józsefa Berényiho mohla zaniknúť v horizonte 60 - 70 rokov," rekapituluje MS v stanovisku.

Znepokojená Matica slovenská

Za dôležitý problém považuje predseda SMK podľa Matice aj nedôveru väčšinového slovenského národa k maďarskej menšine na Slovensku a súčasne dôrazne protestuje proti platnému zákonu o štátnom občianstve, ktorý neumožňuje získať dvojaké občianstvo pre občanov SR.

"Matica slovenská so znepokojením vníma vyhlásenia Józsefa Berényiho a ďalších politických predstaviteľov maďarských menšinových strán na Slovensku. Pripomína, že nedôvera väčšinového slovenského národa k maďarskej menšine vyplýva zo zlých historických skúseností v slovensko-maďarských vzťahoch v nedávnej minulosti," uvádza sa vo vyhlásení MS. Matica upozorňuje na historické traumy z vojenských agresií Maďarska voči Česko-Slovenskej republike v rokoch 1919, 1938 a 1968, ako aj proti Slovenskému štátu na jar roku 1939.

"Vrátane rozličných súčasných nacionalistických, revizionistických, iredentistických a šovinistických reziduálnych prvkov," dodáva. V tejto súvislosti chce MS poukázať tiež na fakt, že v Maďarsku ostalo po roku 1918 žiť asi 350.000 Slovákov, po necelom storočí má dnes slovenská menšina u našich južných susedov len necelých 18.000 príslušníkov.

"MS považuje nastolenie témy autonómie pre maďarskú menšinu na Slovensku po komunálnych a pred parlamentnými voľbami v marci 2016 zo strany SMK za hazardný, nerozvážny a politicky nezodpovedný krok, ktorý môže mať nepredvídané následky a zhoršenie krehkých slovensko-maďarských vzťahov i pokojného spolunažívania oboch susedných štátov," uvádza sa vo vyhlásení.

Matica slovenská by "chcela veriť slovám Józsefa Berényiho v tom zmysle, že jeho politické vodcovstvo a program SMK sa bude odvíjať iba v rámcoch ústavných a ďalších platných zákonov na zemí SR".

"Žiaľ, už negatívna reakcia politických lídrov maďarskej menšiny na Slovensku na zákon o dvojakom občianstve z Ústavného súdu SR zo 17. septembra 2014 je nepochopiteľná, lebo tento výrok deklarujú ako jeho údajné zlyhanie a protiústavný akt," konštatuje MS.

"Z týchto vážnych dôvodov MS vyzýva Slovákov na južnom Slovensku, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili na blížiacich sa komunálnych a následne parlamentných voľbách s odporúčaním volenia slovenských kandidátov na posty primátorov, starostov i komunálnych a republikových poslancov," uvádza sa vo vyhlásení MS.

"Len týmto demokratickým spôsobom sa dá účinne zabrániť politickým avantúram Józsefa Berényiho a ďalších politikov maďarskej menšiny, ktorí neskrývane všetkými prostriedkami bojujú za jej autonómiu v SR. Iba tak ostanú maďarskí autonomistickí radikáli za bránami obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj slovenského parlamentu, ako to dokumentuje ostatný prieskum verejnej mienky z 18. septembra 2014," konštatuje MS.