Quantcast
< sekcia Slovensko

Matovič chce rozšíriť právomoci Rady pre riešenie krízových situácií

Na archívnej snímke z 9. februára 2022 minister financií SR Igor Matovič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V nadväznosti na novelu by sa mal upraviť aj zákon o cenných papieroch a investičných službách.

Bratislava 15. februára (TASR) – Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) by chcel rozšíriť právomoci Rady pre riešenie krízových situácií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý predložil na stredajšie (16. 2.) rokovanie vlády. Ak materiál ministri odobria a pošlú na prerokovanie parlamentu, Rada pre riešenie krízových situácií bude kľúčovým orgánom pre riešenie krízových situácií centrálnych protistrán v SR.

V novele zákona sa pripisuje rade napríklad kompetencia ukladať pokuty. "Ak rada zistí nedostatky v činnosti centrálnej protistrany pri riešení krízových situácií, spočívajúcich v porušení ustanovení osobitného predpisu, môže uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu," píše sa v návrhu.

Rada by tiež mohla požiadať burzu o bezodkladné pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi v obchodnom systéme burzy na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme.

Výkonný člen Rady pre riešenie krízových situácií by tiež nadobudol právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu.

V nadväznosti na spomínanú novelu by sa mal upraviť aj zákon o cenných papieroch a investičných službách. Ak sa novela prijme, začlenia sa doň faktory udržateľnosti do procesu schvaľovania produktu pri každom finančnom nástroji, ako aj v iných mechanizmoch riadenia produktov a dohľadu nad produktmi pri každom nástroji, ktorý je určený na distribúciu klientom hľadajúcim finančné nástroje s udržateľným profilom. Ide o transpozíciu európskej smernice.

Novelizuje sa zrejme aj zákon o burze cenných papierov, upraviť by sa v ňom mali napríklad podmienky prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

Ak sa ministri aj poslanci na odobrení novely zhodnú, európska smernica sa transponuje i v zákone o kolektívnom investovaní. Smernica hovorí o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Pravidlá, týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť, by sa mali uplatňovať aj na obchodníkov s cennými papiermi. Zabránilo by sa tak nerovnakým podmienkam pre správcovské spoločnosti a pre obchodníkov s cennými papiermi, ktoré neurčili správcovskú spoločnosť.

Účinnosť zákona navrhuje predkladateľ odo dňa vyhlásenia. Argumentuje to potrebou odstránenia nedostatkov z aplikačnej praxe.