< sekcia Slovensko

Mazák vníma kladne správu Európskej komisie o stave právneho štátu

Na archívnej snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vyhlásil, že úsilie o zlepšenie situácie v slovenskom súdnictve je očividné.

Bratislava 29. júla (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vníma kladne správu Európskej komisie (EK) o právnom štáte za rok 2021, v ktorom ocenila snahy Slovenska pokročiť v boji proti korupcii a zaistiť väčšiu transparentnosť v oblasti médií. "Prístup komisie považujem za pozitívny podnet na ďalšie pokroky, predovšetkým v boji proti korupcii. Ocenenie je súčasne potvrdením správnosti nastúpenej cesty a používaných metód," zdôraznil Mazák.

Vyhlásil, že úsilie o zlepšenie situácie v slovenskom súdnictve je očividné. "Potiaľ plne súhlasím so závermi Európskej komisie. Nazdávam sa však, že použitie slova o pokračovaní snáh o upevnenie nezávislosti, integrity, kvality a efektívnosti v súdnictve a riešenie korupcie v jej radoch je kultivovaným vyjadrením toho, že proces začal, ale je nevyhnutné ho zavŕšiť výsledkami, ktoré slovenskú justíciu zaradia k súdnym systémom, ktoré nemajú, a v podstate ani nemali také problémy, s akými sa dodnes boríme v našom justičnom prostredí," podotkol predseda Súdnej rady.

EK okrem iného ocenila snahu úradov potlačiť korupciu, tiež zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý má začať fungovať od 1. septembra 2021. Posilniť by sa podľa správy mohol dohľad v oblasti financovania politických strán a dôraznejšie zapájanie zainteresovaných strán i občianskej spoločnosti do legislatívneho procesu.