< sekcia Slovensko

Vytvára sa menný zoznam obetí holokaustu na Slovensku

Tlačová konferencia Dokumentačného strediska holokaustu (DSH) na tému Desať rokov pôsobenia DSH a prezentácia k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia, 7. septembra 2015 v Bratislave. Na snímke zľava mediálna podpora DSH Zuzana Golianová, riaditeľka DSH Monika Vrzgulová a odborný pracovník DSH Ján Hlavinka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Dokumentačné stredisko holokaustu pokračuje od roku 2011 v práci na projekte Menný zoznam obetí holokaustu, skonštatoval riaditeľka strediska.

Bratislava 7. septembra (TASR) – Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) si v týchto dňoch pripomína 10. výročie svojho pôsobenia. Primárne sa venuje výskumu, dokumentácii, vzdelávacej i publikačnej činnosti a to na Slovensku i v rámci medzinárodných štruktúr. Jedným z jeho dominantných projektov je vytvorenie zoznamu obetí holokaustu na Slovensku. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedla Monika Vrzgulová, riaditeľka DSH.

"Dokumentačné stredisko holokaustu pokračuje od roku 2011 v práci na projekte Menný zoznam obetí holokaustu. Jeho cieľom je vytvorenie čo najúplnejšieho zoznamu obetí holokaustu z územia Slovenska v jeho dnešných hraniciach. Ide o časovo náročný proces vkladania a precizovania údajov," povedala Vrzgulová. Pri vytváraní tohto zoznamu pracujú odborníci s dátami rôznych dobových prameňov, ako sú Súpis Židov z roku 1942, zachované transportné zoznamy z roku 1942, Súpis Židov z rokov 1943 a 1944 či takzvané Knihy mŕtvych z táborov Auschwitz-Birkenau a Majdanek.

Prvú fázu projektu tvorí spájanie súvisiacich záznamov, druhou je prepis a vkladanie údajov o preživších. "Predpokladáme, že konečný výsledok by sa mal približovať k číslu 70.000 obetí," uviedol Ján Hlavinka, odborný pracovník DSH.

V budúcnosti plánuje dokumentačné stredisko rozšíriť databázu aj o údaje o obetiach z území Slovenska, ktoré po novembri 1938 pripadli Maďarsku.

DSH sa zároveň podieľa na niekoľkých medzinárodných projektoch. Prvým je pokračujúci oral history projekt s Múzeom a pamätníkom holokaustu vo Washingtone. Ďalej je to európsky projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Spolupracuje na ňom 23 partnerských organizácií zo 17 krajín. Ide o identifikáciu a zaznamenanie informácií o inštitúciách, archívnych fondoch a zbierkach týkajúcich sa holokaustu do internetového portálu. Tretím projektom je YERUSHA, do ktorého sa zapojilo 14 európskych krajín. Jeho náplňou je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.

Dokumentačné stredisko má aj niekoľko prvenstiev. V roku 2007 vydalo prvú vedeckú monografiu o deťoch v holokauste na Slovensku Deti holokaustu, v roku 2009 prvú vedeckú monografiu o seredskom tábore na Slovensku s názvom Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941–1945.