Quantcast
< sekcia Slovensko

Metodické usmernenie má zefektívniť aplikáciu jazykových práv

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Foto: TASR - Dano Veselský

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky priblížil, že metodické usmernenie klasifikuje jednotlivé povinnosti zo zákona pre samosprávy a štátnu správu.

Bratislava 12. januára (TASR) – Metodické usmernenie, ktoré má samosprávam a štátnym úradom pomôcť finančne zabezpečiť a prehľadnejšie rozpočtovať aplikáciu jazykových práv menšín, odporúča jazykové kompetenčné vzdelávanie zamestnancov, ale aj Fond na podporu aplikácie jazykových práv. Dokument zverejnili na webe Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky priblížil, že metodické usmernenie klasifikuje jednotlivé povinnosti zo zákona pre samosprávy a štátnu správu. "Keďže pre orgány verejnej správy je možné niektoré úlohy zabezpečiť prostredníctvom ich zamestnancov ovládajúcich menšinový jazyk, alebo sú jednorazového charakteru (napríklad pri vizuálnej dvojjazyčnosti), usmernenie odporúča zamestnávať primeraný počet zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny a organizovať pre nich jazykové kompetenčné vzdelávanie," uviedol Bukovszky.

"Zároveň tiež odporúča zriadiť Fond na podporu aplikácie jazykových práv, alebo zabezpečiť mechanizmus normatívnej kompenzácie zvýšených výdavkov samospráv v súvislosti s plnením menšinového jazykového zákona,"
informoval o materiáli, ktorý vznikol aj v súčinnosti so samosprávnymi združeniami – Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS).

Úloha vytvoriť dokument vyplynula zo zistení prieskumu, ktoré priniesla Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 – 2020. Veľká časť obcí sa v ňom vyjadrila, že finančné prostriedky na zabezpečenie aplikácie zákona o používaní menšinových jazykov nevie vyčísliť. Rovnako tiež porovnateľne veľké obce uviedli diametrálne odlišné sumy na zabezpečenie rovnakých oblastí. Analýza odpovedí ukázala, že mnohé obce neposkytli relevantné údaje, nedostatočné dáta vyplynuli aj z analýzy odpovedí orgánov štátnej správy.