Quantcast
< sekcia Slovensko

Železo v rieke Slaná dosiahlo prípustné hodnoty pre povrchové vody

Znečistená rieka Slaná, foto z archívu. Foto: TASR - Milan Kapusta

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit.

Bratislava 3. august (TASR) - Výsledky posledného rozboru vody v znečistenej rieke Slaná potvrdili pokles železa o 96 percent. Taktiež pokles obsahu celkových rozpustených látok o 95 percent a pokles obsahu ostatných ťažkých kovov od 90 do 95 percent. Obsah železa tak v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Štátny podnik Rudné bane pripravil návrh ďalších opatrení na zníženie zvyšného množstva vytekajúcich silne mineralizovaných vôd z bane. V polovici júna ho predložili orgánom štátnej vodnej správy na posúdenie. "Aktuálne čakáme na vydanie povolení na realizáciu nášho ďalšieho návrhu z okresného úradu, odbor životného prostredia," povedal riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan. Ďalej chcú urobiť čerpaciu skúšku v jednom z banských diel. Tá by mala podľa Žitňana napomôcť a poskytnúť informácie o zložení podzemných vôd a ich prúdení.

Rezort pripomína, že eliminácia silne mineralizovaných vôd z hlbších obzorov bane nie je konečným riešením. Po vyriešení situácie v bani bude potrebné riešiť situáciu v samotnej rieke Slaná, ako aj vybudovať technologické zariadenie na prečisťovanie silne mineralizovaných vôd.

"Vnímame i samotnú situáciu v rieke Slaná a potrebu obnovy života v nej. Po vykonaní našich opatrení a zastavení vytekania silne mineralizovaných vôd z bane v Nižnej Slanej bude preto potrebné sústrediť pozornosť na samotnú rieku," poukázal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Dodal, že návrh ďalších riešení je v rukách odborníkov na životné prostredie.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.