< sekcia Slovensko

Mimoparlamentné strany žiadajú o priestor v diskusiách RTVS

Predseda KDH Milan Majerský Foto: Archív Milana Majerského

Objektívne pravidlá by sa podľa KDH mohli odvíjať od výsledkov ostatných volieb, prípadne od prekročenia trojpercentného zisku vo voľbách.

Bratislava 10. marca (TASR) - RTVS by mal zmeniť model svojich diskusných relácií tak, aby v nich dostali priestor aj mimoparlamentné strany, minimálne tie, ktoré volebným výsledkom dosiahli na štátny príspevok. Podnet, žiadajúci určiť v tomto zmysle objektívne pravidlá, adresovalo Rade RTVS i Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Obdobný názor ma i Slovenská národná strana (SNS) či Dobrá voľba.

"RTVS ako vysielateľ zriadený zákonom dlhodobo neposkytuje rovnaký mediálny priestor relevantným politickým stranám, čím sťažuje ich rovnakú účasť na politickej súťaži, v rozpore so zákonom o verejnoprávnom médiu,“ upozornil v súvislosti s obsahom podnetu predseda KDH Milan Majerský.

Objektívne pravidlá by sa podľa KDH mohli odvíjať od výsledkov ostatných volieb, prípadne od prekročenia trojpercentného zisku vo voľbách. KDH tiež navrhuje stanoviť obdobie, napríklad v trvaní jedného roka, v ktorom budú mať všetky politické subjekty v RTVS prístup k rovnakému mediálnemu priestoru na základe objektívne určených pravidiel.

K podnetu sa prihlásila aj SNS. Národniari sú presvedčení, že nárok na mediálny priestor v rozhlasových a televíznych diskusiách RTVS by mali mať všetky strany, ktoré dosiahli vo voľbách výsledok, za ktorý im prináleží štátny príspevok.

Iniciatívu podporuje aj Dobrá voľba. Dôležitosť prezentácie aj iných ako parlamentných strán pre zachovanie plurality a objektivity názorov odôvodňuje i faktom, že po ostatných voľbách nemá v NR SR zastúpenie takmer 30 percent voličov.

Hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková potvrdila, že regulačný orgán dostal podnet od KDH. Upozorňuje však, že v prípade sťažnosti na neobjektívne spravodajstvo musí podnet spĺňať predpísané náležitosti, týkajúce sa presnej identifikácie programu či programovej časti, ktoré má RVR v zmysle podnetu na porušenie zákonnosti skúmať. V prípade apelu na zmenu pravidiel hovorkyňa pripomenula, že RVR nemá zákonnú právomoc určovať vysielateľovi, koho a v akej časovej periodicite má pozývať do diskusných relácií. "Je to na vysielateľovi, v tomto prípade RTVS, jeho povinnosťou je však zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a publicistických programov,“ spresnila. Dodala, že rada proaktívne s vysielateľmi komunikuje o podnetoch, ktoré dostáva a snaží sa prispievať k zabezpečeniu čo najväčšej objektívnosti spravodajstva a publicistiky.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová v stanovisku uviedla, že hlavným kľúčom pri pozývaní hostí do hlavných diskusných relácií RTVS je relevancia politických subjektov a ich možnosť ovplyvňovať životy občanov svojimi rozhodnutiami. "Hostia musia byť nositeľmi zásadných informácií, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť životy občanov v blízkom období,“ zdôraznila Pivarčiová v súvislosti s faktom, že hosťami relácií O 5 minút 12 a Sobotné dialógy sú predstavitelia politických strán zastúpených v NR SR, rovnako tak traja najvyšší ústavní činitelia.

Podľa nej RTVS vníma i skutočnosť, že aj politické subjekty, ktoré nemajú v súčasnosti zastúpenie v parlamente, cítia potrebu prihovárať sa svojim voličom prostredníctvom verejnoprávneho média. "Budeme sa preto snažiť v rámci ďalších relácií o poskytnutie a vytvorenie priestoru aj pre prezentáciu názorov mimoparlamentných politických subjektov,“ deklarovala.