< sekcia Slovensko

Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu by mal byť 23. novembra

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer

Delegátov na mimoriadny snem musia zvoliť na mimoriadnych mestských a miestnych konferenciách organizácií po celom Slovensku.

Žilina 25. augusta (TASR) – Odvolanie tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), novela stanov SRZ a voľba nového tajomníka SRZ budú jedinými bodmi programu mimoriadneho Snemu SRZ. O jeho zvolanie požiadalo písomne 24 členov Rady SRZ.

Ako informoval SRZ na svojej webovej stránke, Rada SRZ je povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti, najneskôr do konca októbra 2019, a najmenej mesiac pred jeho konaním oznámiť dátum konania snemu a jeho program.

„Po zvážení všetkých lehôt prezident SRZ navrhne Rade SRZ na schválenie termín konania mimoriadneho Snemu SRZ na 23. november 2019 v Žiline a Rada SRZ ako ústredný orgán zväzu sa bude počas zasadnutia zaoberať aj rozhodnutím o zvolaní mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií,“ informuje SRZ.

Delegátmi snemu budú zvolení zástupcovia organizačných zložiek (mestské a miestne organizácie SRZ) podľa kľúča, stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia, a tiež pozvaní hostia, ktorí sú bez hlasovacieho práva. Delegátov na mimoriadny snem musia zvoliť na mimoriadnych mestských a miestnych konferenciách organizácií po celom Slovensku.

Prezídium Rady SRZ na svojom júlovom zasadnutí v Žiline potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o dočasnom pozastavení výkonu funkcie tajomníkovi Rady SRZ Ľubošovi Javorovi. Prezídium tak zamietlo Javorovu námietku voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Rada SRZ zároveň schválila v súvislosti s podpisom nevýhodnej zmluvy o predaji rybného hospodárstva v Považskej Bystrici okamžité ukončenie pracovného pomeru s Javorom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Slovenský rybársky zväz predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude peniaze za predaj. Štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) podpísali v novembri minulého roku zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.

Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu. Krajská prokuratúra Žilina odstúpila oznámenie z dôvodu príslušnosti Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, odboru kriminálnej polície, ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jany Balogovej, polícia vykonáva procesné úkony pred začatím trestného konania a na základe ich výsledku bude (pravdepodobne začiatkom septembra) vo veci stanovený ďalší postup.