< sekcia Slovensko

Mimovládky vyzývajú k opatreniam smerujúcim k lepšiemu Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Princípy a priority, ktoré sa týkajú vylepšení prostredia pre občiansku spoločnosť, sa týkajú oblasti partnerstva, legislatívy, dobrovoľníctva a financovania.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí sa stretli na konferencii Orbis Civitates, predložili predstaviteľom verejnej moci v oblasti partnerstva, legislatívy, dobrovoľníctva a financovania aktivít občianskeho sektora niekoľko požiadaviek. Tie by po ich naplnení mali zabezpečiť, že Slovensko bude lepšie pripravené čeliť súčasným aj novým globálnym výzvam, a to zásluhou rozvinutej, súdržnej a navzájom prepojenej občianskej spoločnosti.

"Potrebujeme nielen dobré pravidlá, zákony či postupy, ale predovšetkým dobrú vôľu aktérov na ich dôsledné uplatňovanie. Vychádzajúc z Ústavy SR, ktorá hovorí, že moc pochádza od občanov, žiadame od správcov a správkyň vecí verejných, aby prehlbovali spoluprácu s občianskym sektorom a približovali verejnú správu občanom a občiankam," konštatovali zástupcovia viac ako 150 organizácií.

Princípy a priority, ktoré sa týkajú vylepšení prostredia pre občiansku spoločnosť, sa týkajú oblasti partnerstva, legislatívy, dobrovoľníctva a financovania. Partnerstvo by sa podľa zástupcov neziskoviek medzi verejným a občianskym sektorom malo presadzovať aj na úrovni rezortov a samosprávy. Rovnako žiadajú zachovať a zlepšovať možnosti účasti verejnosti na rozhodovaní. Tiež sú za zachovanie súčasnej legislatívy upravujúcej vznik, fungovanie a zánik mimovládnych organizácií.

Rovnako vidia zmysel v aktualizácii legislatívy v oblasti dobrovoľníctva na základe potrieb praxe tak, aby boli v jednotlivých právnych predpisoch zachované základné princípy dobrovoľníctva či v zachovaní mechanizmu asignácie podielu dane z príjmu fyzických aj právnických osôb v súčasnej podobe.