< sekcia Slovensko

Mimovládne organizácie sú znepokojené z útokov na občiansky sektor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd

Komora mimovládnych organizácií (MVO) Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) vyjadrila podporu Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Bratislava 22. marca (TASR) – Komora mimovládnych organizácií (MVO) Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) vyjadruje znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas prezidentskej volebnej kampane odzneli na adresu občianskeho sektora a konkrétnych MVO. TASR o tom informoval predseda Komory MVO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO Marcel Zajac.

"Odmietame zastrašovanie a vyhrážky, ktoré odzneli v predvolebných vystúpeniach niektorých z kandidátov na prezidenta SR a ich podporovateľov. Zásadne nesúhlasíme s ich pokusmi prezentovať mimovládne organizácie ako kriminálne skupiny," vyhlásila komora.

Odmieta spochybňovanie nezávislej občianskej kontroly, občianskej participácie pri príprave legislatívnych noriem či účasti verejnosti a občianskych organizácií pri tvorbe verejných politík. Odmieta tiež kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu organizácií financovaných či spolufinancovaných zo zahraničia.

"Nebránime sa kritickej diskusii o stave a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti, ale odmietame šírenie strachu, nenávisti a nepravdivých informácií," uviedla komora. Vyjadrila tiež podporu Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tá vyjadrila hlboké znepokojenie nad tým, že v prebiehajúcej prezidentskej kampani sú prítomné zo strany viacerých kandidátov a ich podporovateľov silné prvky antisemitizmu, homofóbie a iných foriem intolerancie, ktoré nadobúdajú organizovanú formu. "Rada zásadne odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti a vyzýva všetky osoby zapojené do kampane pred druhým kolom volieb, aby sa takýchto prejavov zdržali," napísala.

Komora sa tiež pripája k výzve Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Ten vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote.

"V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v SR na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi," vyzval výbor.