< sekcia Slovensko

Ministerstvo vnútra má v roku 2020 k dispozícii 2,9 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Osobné výdavky majú byť pokryté sumou 1,28 miliardy eur, čo je o 215 miliónov eur viac ako v roku 2019.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 2,9 miliardy eur, čo je o 454,6 milióna eur viac ako v roku 2019. Ide o nárast o 18,5 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

"Rozdiel v celkových výdavkoch je spôsobený najmä premietnutím dopočtu desaťpercentnej valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a desaťpercentnej valorizácie na rok 2020 a súčasne vyšším rozpočtovaním EÚ prostriedkov a prostriedkov na spolufinancovanie v 3. programovom období," píše sa v návrhu.

Osobné výdavky majú byť pokryté sumou 1,28 miliardy eur, čo je o 215 miliónov eur viac ako v roku 2019. Nárast predstavuje asi 20,1 percenta. Dôvodom je valorizácia platov pre policajtov, hasičov, záchranárov horskej služby a štátnych zamestnancov, ale aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zabezpečenie zákona o pedagogických zamestnancoch a zabezpečenie odmeňovania učiteľov.

Porastú aj výdavky na bežné transfery. Suma 1,28 miliardy eur je o 214 miliónov eur vyššia ako v roku 2019. Vzrástla teda o 20,2 percenta. "Dôvodom je vyšší limit výdavkov na transfery v rámci verejnej správy, najmä na programe Výchova a vzdelávanie mládeže," uvádzajú predkladatelia. Kapitálové výdavky pokryté sumou 28 miliónov eur sú na úrovni roka 2019.

Sociálne zabezpečenie policajtov a hasičov, stravné lístky a úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia hasičských a policajných jednotiek má rezort vnútra zabezpečovať zo samostatných účtov. Na tieto výdavky by mal mať vyčlenených 256 miliónov eur.