< sekcia Slovensko

Ministri práce V4 sa pre indexáciu prídavkov v Rakúsku obracajú na EK

Na snímke zľava minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí ČR Petr Hůrka, ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák a štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Poľska Stanislaw Szwed pri podpísaní spoločného listu na stretnutí ministrov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) adresovaný európskej komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, v Bratislave 15. novembra 2018. Foto: TASR Jaroslav Novák

Mimoriadne stretnutie zvolal slovenský minister ako reakciu na legislatívnu úpravu, ktorú prijalo Rakúsko.

Bratislava 15. novembra (TASR) – Ministri práce a sociálnych vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) odmietli indexáciu prídavkov na deti v Rakúsku. Vyplynulo to zo štvrtkového rokovania v Bratislave. Zároveň predstavitelia jednotlivých ministerstiev podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým sa v tejto veci obracajú na eurokomisárku pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovú.

List ministrov V4 podpísali slovenský minister práce Ján Richter (Smer-SD), ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák, za český rezort práce štátny tajomník ministerstva Petr Hůrka a za Poľsko štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Stanislaw Szwed. K vyhláseniu sa pripojili aj rezortní kolegovia z Bulharska, Litvy a Slovinska a Richter avizoval, že budú pokračovať v oslovovaní aj ďalších krajín.

Mimoriadne stretnutie zvolal slovenský minister ako reakciu na legislatívnu úpravu, ktorú prijalo Rakúsko. Táto úprava od 1. januára 2019 zavádza indexáciu prídavkov na deti občanov krajín Európskej únie (EÚ), ktorí pracujú v Rakúsku, ale ich deti žijú mimo tejto krajiny. Štáty v spoločnom liste konštatujú, že zákon je v rozpore s právom EÚ a s princípom rovnakého zaobchádzania. Žiadajú preto o preskúmanie tejto legislatívnej úpravy. "Predpokladá sa, že nadobudnutím účinnosti tohto zákona bude negatívne ovplyvnený sociálno-ekonomický status 87.500 detí žijúcich v krajinách V4," vyčíslil slovenský minister práce.

"Sme presvedčení, že za rovnaké príspevky majú pracovníci nárok na rovnaké sociálne dávky," zdôraznil Richter. Podľa krajín, ktoré sa podpísali pod stanovisko, môže indexácia rodinných dávok negatívne ovplyvniť situáciu mobilných pracovníkov a môže ich odradiť od voľného pohybu. Navyše podľa nich iba prehĺbi existujúce rozdiely v Únii. "Táto indexácia je nedôstojná a je popretím princípu rovnakého zaobchádzania," upozornil Hůrka.

Prvá fáza možného riešenia nastane podľa Richtera ešte pred vydaním formálneho oznámenia, kedy môže EK konať na základe listu. Druhá fáza by mala nastať po troch mesiacoch. "Očakávame, že EK sa obráti na európsky súd, pretože nepredpokladáme, že dôjde k dohode," skonštatoval Richter. Zhodli sa, že najlepším riešením bude postupovať spoločne smerom k EK s tým, že kroky budú konať aj na národnej úrovni. Podľa slovenského ministra je potrebné, aby tento problém prediskutovali aj premiéri krajín. Avizoval tiež odporúčanie vlády smerom k ministrovi zahraničných vecí, ktorý by mal túto tému otvárať pri jednotlivých bilaterálnych rokovaniach. Richter sa zároveň plánuje obrátiť aj na Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) SR, aby na európskej úrovni hľadali podporu a solidaritu.