< sekcia Slovensko

Miroslav Lajčák diskutoval v Davose so svetovými ekonomickými lídrami

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V prvom z týchto panelov diskutujúci hodnotili aktuálnu mocenskú súťaž vo svete a z toho plynúcu potrebu posilnenia strategickej suverenity Európskej únie.

Davos/Bratislava 22. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa v stredu v rámci druhého pracovného dňa na 50. výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose zúčastnil na troch zasadnutiach svetových ekonomických lídrov, s ktorými debatoval na témy Európa na vzostupe, Geopolitické riziká v nestálom svete a Potreba dialógu v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

V prvom z týchto panelov diskutujúci hodnotili aktuálnu mocenskú súťaž vo svete a z toho plynúcu potrebu posilnenia strategickej suverenity Európskej únie, ktorá využíva kolektívnu silu na presadzovanie svojich hodnôt, vrátane ochrany multilateralizmu, líderstva v oblasti boja proti klimatickým zmenám a pravidiel narábania s technológiami. K ďalším otvoreným otázkam patrilo pokračovanie v modernizácii jednotného trhového hospodárstva v čase brexitu. Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že Európa stojí pred kritickým okamihom definovania vlastnej trajektórie.

V paneli venovanom geopolitickým rizikám svetoví lídri konštatovali, že dnešnou realitou je zvýšená konkurencia medzi štátmi, pričom ich vzájomná spolupráca sa oslabuje. Tento trend má za následok stratu schopnosti kolektívne reagovať na spoločné bezpečnostné výzvy, ale zasahuje aj svetovú ekonomiku a jej obchodné a daňové režimy a pravidlá upravujúce priame zahraničné investície.

Tretí panel, venovaný Blízkemu východu a severnej Afrike, sa niesol v duchu diskusie o aktuálnej situácii v tomto regióne a narušenom poriadku, ktorý je výsledkom dlhodobo neriešených vnútropolitických problémov na jednej strane a vonkajšieho geopolitického vývoja na strane druhej. Uvedená dynamika tak podľa diskutujúcich vedie k zvýšenému napätiu v Iraku a Perzskom zálive a ku spomaleniu pokroku pri riešení humanitárnych núdzových situácií v regióne.

Na okraj Svetového ekonomického fóra sa minister Lajčák stretol s poradcom predsedu vlády Pakistanu Abdulom Razakom Davúdom. Partneri okrem otázok ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov prerokovali aj aktuálne otázky v rámci dialógu medzi EÚ a Pakistanom v oblasti ekonomickej spolupráce, bezpečnosti, migrácie, energetiky a klimatických zmien. S prezidentkou spoločnosti Booking.com Gillian Tans zas diskutoval o programoch na podporu startup-ov v oblasti udržateľného cestovného ruchu a možnej aktívnej participácie slovenských subjektov na nich.

Lajčák taktiež vystúpil v paneli venovanom téme európsko-ruských vzťahov, kde rozoberal úlohu Ruska, ako prirodzeného strategického partnera Európy pri riešení regionálnych a globálnych problémov. "Rusko a Európa zdieľajú geografické susedstvo a desaťročia histórie vzájomnej rozsiahlej spolupráce a výmeny," zdôraznil a dodal, že úplná absencia dialógu medzi Moskvou a EÚ by bola veľkou chybou.

Zároveň rešpektuje, že v tomto smere existujú isté červené čiary, ktoré je potrebné dodržiavať vychádzajúc z rešpektovania medzinárodného práva, vrátane dodržiavania územnej integrity a neprípustnosti násilnej zmeny hraníc. Panelisti ďalej diskutovali o príležitostiach spolupráce s Ruskom v ekonomickom priestore, ale i v oblasti inovácií a technológií, vedy a výskumu alebo zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.