< sekcia Slovensko

Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur

Na archívnej snímke zo 5. decembra 2018 sú banovky v hodnote 10, 20 a 50 eur. Foto: TASR/DPA

Európske zdroje prispejú tiež k šíreniu osvety a k ochrane životného prostredia.

Bratislava 21. januára (TASR) – Na projekty v oblasti kultúry, dopravy i vedeckej spolupráce, týkajúcej sa životného prostredia, budú do lokalít východného Slovenska smerovať tri milióny eur. Investované budú zo zdrojov Nástroja európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA). Program, ktorého cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu štátov Európskej únie s Ukrajinou, spravuje od októbra 2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Z 30 schválených projektov, ktoré uspeli medzi 119 žiadosťami predloženými v rámci tretej výzvy aktuálneho programového obdobia, sa tretina týka slovenských prijímateľov.

Finančnú podporu z eurofondov dostane napríklad mesto Veľký Šariš či obec Liptovská Teplička na spoluprácu v oblasti kultúry i na rozvoj cestovného ruchu. "Pod Šarišským hradom vznikne v spolupráci s ukrajinským mestom Rakošino archeopark s oddychovou zónou, ktorý do regiónu priláka návštevníkov z blízkeho aj širšieho okolia. V obci na rozhraní Spiša a Liptova sa zasa stará hasičská zbrojnica premení na obecné múzeum, ktoré sa stane súčasťou „Cesty predkov“ do Maďarska a na Ukrajinu,“ spresnila podpredsedníčka vlády a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí).

Eurofondy v Prešovskom kraji pomôžu aj so skvalitnením dopravnej infraštruktúry, udržateľná doprava v rámci cyklotrasy „Poloniny Trail“ bude podporená sumou viac ako milión eur, prostredníctvom schválených dotácií bude pokračovať tiež modernizácia ciest vedúcich k hraničnému priechodu Ubľa-Malyj Bereznyj.
Ilustračné foto.
Foto: TASR/Oliver Ondráš

Európske zdroje prispejú tiež k šíreniu osvety a k ochrane životného prostredia. Medzi podporenými projektmi je program Vihorlatskej hvezdárne zameraný na znižovanie svetelného smogu, takisto dva environmentálne projekty košických univerzít. Životné prostredie pre budúcnosť ako edukačný program Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) bude vzdelávať žiakov základných škôl o enviro záťažiach, projekt Technickej univerzity (TUKE), realizovaný v spolupráci s inštitúciami z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, je zasa zameraný na protipovodňový monitoring hrádzí na rieke Tisa.

Úspešným sa stal tiež projekt Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Tá v spolupráci s detskou nemocnicou v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pomôže nakúpením špeciálnych prístrojov skvalitniť  život detí s touto zriedkavou chorobou. "O prínose cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti zdravia svedčí aj fakt, že výsledky projektu z predchádzajúceho programového obdobia boli základom pre aplikovanie nových prístupov v liečbe tohto ochorenia na území celej Ukrajiny,“ objasnila Remišová.

Tretia výzva v rámci Nástroja európskeho susedstva bola poslednou v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Všetky štyri krajiny však už v spolupráci s Európskou komisiou pripravujú budúci program.