Quantcast
< sekcia Slovensko

MK: Otvára 2.kolo dotačnej výzvy na obnovu pamiatok s príslušníkmi MRK

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V programe je alokovaných 8,2 milióna eur, prostriedky slúžia na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri obnove kultúrneho dedičstva.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR spúšťa druhé kolo dotačnej výzvy na obnovu pamiatok s pomocou príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). "Oprávnení žiadatelia sa o eurofondové prostriedky môžu uchádzať do 25. augusta," informovalo TASR ministerstvo.

Rezort pripomenul, že v rámci prvého kola dotačnej výzvy prijalo 19 žiadostí, hodnotiaca komisia odporučila podporiť 15 z nich. Prostriedky refundujú náklady na prácu pri obnove národných kultúrnych pamiatok hrad Modrý Kameň, hrad Markušovce, hrad Revište, hrad Šariš, Soľnohrad (Zbojnícky hrad), hrad Sokoľ, hrad Divín, hrad Slanec, hrad Brekov, Holumnický hrad, hrad Čičva, kláštor Kartuziánov, hrad Šášov, kláštor Paulínov/kostol ruina a kláštor premonštrátov Bzovík. "Realizácia predložených projektov by mala vytvoriť približne 260 pracovných miest," predpokladá ministerstvo.

Národný projekt "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" je pokračovaním dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov so zameraním na podporu nezamestnaných, ktorá fungovala od roku 2011 v spolupráci s ministerstvom práce.

V programe je alokovaných 8,2 milióna eur, prostriedky slúžia na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri obnove kultúrneho dedičstva. Zdroje pochádzajú z nevyčerpaných eurofondov. Podmienkou na čerpanie dotácií je, aby minimálne 60 percent zamestnaných pochádzalo z prostredia MRK. Oprávnenými žiadateľmi sú napríklad samosprávy, mimovládne organizácie či cirkevné právnické osoby, ktoré obnovujú kultúrne pamiatky v katastri obcí zaradených do Atlasu rómskych komunít.

Podporené projekty musia zrealizovať v období od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 s možnosťou predĺženia do 31. októbra 2023 v prípade dostupnej alokácie. Žiadatelia teda majú možnosť spätnej refundácie oprávnených výdavkov.