< sekcia Slovensko

Oslavy výročí v roku 2018 poukážu i na bohatstvo kultúrneho dedičstva

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko

Za podujatie, ktoré si bude vyžadovať najkomplexnejšiu prípravu, označil hovorca rezortu kultúry Deň Martinskej deklarácie (30.10.) – oslavu 100. výročia vzniku prvej Československej republiky.

Bratislava 27. decembra (TASR) – Cieľom Ministerstva kultúry (MK) SR je prispieť v celej šírke svojej pôsobnosti k dôstojným oslavám výročí významných dejinných udalostí v roku 2018. "Aj naše snahy budú smerovať k tomu, aby sme formou konkrétnych kultúrnych, umeleckých a odborných aktivít prispeli k posilneniu národnej a štátnej identity, historického vedomia, no tiež faktu, že práve rozmanitosť kultúrneho dedičstva je jeden z najsilnejších pilierov našej kultúry," uviedol v súvislosti s aktivitami rezortu kultúry jeho hovorca Jozef Bednár.

Za podujatie, ktoré si bude vyžadovať najkomplexnejšiu prípravu, označil Bednár Deň Martinskej deklarácie (30.10.) – oslavu 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. "Medzi najdôležitejšie podujatia z pohľadu našej participácie patria otvorenie Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy na Bratislavskom hrade v apríli 2018 a slávnostné otvorenie Múzea národných rád v Myjave, ktoré sa uskutoční v októbri," dodal.

Zdôraznil zároveň, že okrem spomenutých udalostí sa v súvislosti s výročiami významných míľnikov histórie i štátnosti SR uskutoční množstvo ďalších aktivít, a to aj s medzinárodným presahom. "Do prípravy sa zapoja štátne umelecké inštitúcie vrátane tých, ktoré sa venujú pamiatkovým fondom, taktiež informačno-dokumentačné, ale i metodicko-vzdelávacie centrá," uviedol Bednár. MK bude úzko spolupracovať s ďalšími rezortmi, taktiež so samosprávami krajov, miest a obcí, ale i zástupcami kultúrnej obce a občianskeho sektora. "V súčasnosti je už v štádiu príprav viacero kultúrno-umeleckých a spoločenských aktivít či koprodukčných projektov, ktorých realizácia vyvrcholí práve v roku 2018," informoval.

Oznámil tiež, že i pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu z podporných kultúrnych fondov bude zohľadňovaný fakt, či ide o aktivitu alebo počin so zámerom pripomenúť si významné výročia v roku 2018.