< sekcia Slovensko

MK SR v programe Obnovme si svoj dom prerozdelí ďalšie 4 milióny eur

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge

Ministerstvo kultúry pripomína, že zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu, ktorý je zverejnený na webe ministerstva, je iba predbežný.

Bratislava 29. júna (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom prerozdelí ďalšie granty vo výške viac ako štyri milióny eur. Podporí nimi sedem úspešných projektov v podprograme Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

O finančnú dotáciu v spomínanom podprograme mohli žiadať správcovia národných kultúrnych pamiatok (NKP) zapísaných v Zozname NKP s prioritou ochrany a obnovy, ktorého najnovšiu verziu schválila vláda SR v apríli 2021. "Minimálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je v prípade tohto podprogramu 150.000 eur a maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je 950.000 eur," dodal rezort. Ministerstvo prijalo 42 žiadostí, pričom všetky podmienky výzvy splnilo 40 z nich. Po ich posúdení rezort podporil sedem projektov v celkovej alokovanej sume 4.104.097 eur.

MK pripomína, že zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu, ktorý je zverejnený na webe ministerstva, je iba predbežný. "V roku 2021 ich totiž čaká najprv verejné obstarávanie dodávateľov na predmetné sumy a rekonštrukčné práce. Až po ukončení verejných obstarávaní s termínom do novembra 2021 budú ich dotácie schválené a sumy sa upravia podľa výsledkov verejných obstarávaní," vysvetlil rezort. Celkový čas na realizáciu grantových projektov sú tri roky.

V rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom alokuje MK už vyše deväť miliónov eur na dotácie, v predchádzajúcom týždni rezort informoval, že v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok podporí 322 pamiatok súhrnnou sumou 5.195.000 eur.