Quantcast
< sekcia Slovensko

Mladí vedci môžu na projekty získať príspevok do výšky 70-tisíc eur

Podmienkou pri predkladaní projektov je partnerstvo aspoň s jedným nepodnikateľským subjektom, napríklad s obcou či školou.

Bratislava 17. januára (TASR) - Verejné vysoké školy či Slovenská akadémia vied (SAV) môžu do konca marca požiadať o príspevok až do výšky 70.000 eur, z ktorých budú môcť financovať projekty zamerané na nové progresívne technológie na báze zemného plynu.

Výzvu na podávanie projektov vyhlásil neinvestičný fond zriadený SPP EkoFond, ktorý chce podporiť projekty mladých vedeckých pracovníkov, ako autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v slovenských podmienkach. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj príspevkové a rozpočtové organizácie vrátane vedecko-výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov, ktoré vykonávajú výhradne verejnoprospešnú činnosť.

Podmienkou pri predkladaní projektov je partnerstvo aspoň s jedným nepodnikateľským subjektom, napríklad s obcou či školou. Výška finančných prostriedkov určená na podporu v programe je 200.000 eur, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky až do výšky 70.000 eur. "V programe chceme podporiť tie projekty, ktoré sa ešte len budú realizovať a nie tie, ktoré sa práve realizujú, alebo boli zrealizované v minulosti," povedal Miroslav Palec z EkoFondu. Výstupy projektov musia byť navyše využiteľné v pedagogickom procese.

V rámci programu je možné žiadať o podporu v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu, inovatívnych metód a procesov súvisiacich s využívaním zemného plynu, vývoja technológií, príp. prototypov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových odberných zariadení a samotných odberných miest a projektov v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy zemného plynu.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v programe aj formulár žiadosti nájdu záujemcovia na internetovej stránke EkoFondu. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 1.3.2013.

V rámci programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu bolo od roku 2008 podporených sedem vedeckých projektov celkovou sumou 617.663 eur. Doteraz bol zrealizovaný napr. vývoj monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií alebo inštalácia prvého plynového tepelného čerpadla na Slovensku.