< sekcia Slovensko

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferencia

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Foto: TASR - Dano Veselský

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu úpravu menšinových práv a túto oblasť komplexne zastrešiť.

Bratislava 16. februára (TASR) - Vytvoriť platformu na diskusiu o filozofii novej legislatívy v oblasti práv národnostných menšín a prezentovať inšpiratívne modely ochrany týchto práv sú základné ciele medzinárodnej konferencie, ktorú pod názvom Legislatívne modely ochrany práv národnostných menšín organizuje v utorok (18. 2.) Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

V panelových diskusiách sa rečníci budú venovať otázke, či má mať Slovensko samostatný zákon upravujúci práva národnostných menšín, i tomu, aké sú základné potreby a očakávania národnostných menšín v meniacej sa slovenskej spoločnosti. Prax a modely legislatívy v oblasti národnostných menšín budú prezentovať zástupcovia slovenských samospráv v Maďarsku a Srbsku i zástupcovia úradov pre menšiny v srbskej Vojvodine, celoeurópsky rámec postavenia a práv menšín predstaví člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny René Petráš.

Konferencia je pokračovaním aktivít úradu vládneho splnomocnenca Lászlóa Bukovszkého, ktorý vypracoval návrh legislatívneho zámeru samostatného menšinového zákona. Návrh schválil aj Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) a zároveň odporučil Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť predložiť ho vláde SR. Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu úpravu menšinových práv a túto oblasť komplexne zastrešiť. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR je presvedčené, že rozsah práv a osôb patriacich k národnostným menšinám je v SR nadštandardný a vzhľadom na existujúcu legislatívu v tejto oblasti, ktorá plne korešponduje s medzinárodnými záväzkami SR, nie je osobitný zákon o národnostných menšinách potrebný.