< sekcia Slovensko

Moderným IT pomáhame firmám, úradom aj zdravotníkom

Foto: DATALAN

Aktuálna mimoriadna situácia obmedzila naše fyzické kontakty a ukázala nutnosť dostupných a fungujúcich technológií.

Bratislava 6. apríla (OTS) - Digitálne nástroje nám dokážu uľahčiť každodenné fungovanie a zefektívniť prácu aj za štandardných podmienok, v núdzovom režime však ich dôležitosť vzrástla. DATALAN, popredný slovenský IT dodávateľ s 30.ročnými skúsenosťami a know-how, sa preto rozhodol rýchlo konať a poskytol svoje IT riešenia, ale aj konzultácie expertov tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú.

Vo firme vytvorili tím, ktorí vytvoril ponuku a prispôsobil existujúce riešenia aktuálnym potrebám. Cieľovou skupinou sú jednak verejné inštitúcie, ktoré sú momentálne pod kritickou záťažou a nie vždy sú na tento tlak technologicky vybavené, ako aj mestá a obce, ktoré aj za núdzového stavu musia fungovať a je potrebné ich procesy preklopiť do digitálnej formy. V neposlednom rade vieme pomôcť aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí môžu vďaka moderným nástrojom zostať v kontakte so svojim pacientmi. „Pomáhame tým, čím môžeme. Veríme, že vďaka technológiám môžeme udržať v chode úrady či ambulancie, zvýšiť bezpečnosť ich zamestnancov a prispieť v boji proti šíreniu koronavírusu,“ uviedol k iniciatíve Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALANu.

Elektronizácia úradov tu a teraz
Pre mestá a obce je k dispozícii praktické riešenie DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO, ktoré dokáže kompletne zastrešiť všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu zasadnutí. Pomocou nástroja môže samospráva zároveň sprostredkovať informácie verejnosti. V spojení s portálom Digitalnemesto.sk ponúka ďalšie nástroje na evidenciu a zverejňovanie dôležitých údajov a informácií. Riešenie je dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek bez potreby fyzického kontaktu a vzhľadom na výnimočný stav ho DATALAN poskytuje zdarma až do 30. augusta.

Nielen úrady, ale aj mnohé inštitúcie riešia svoju agendu v papierovej forme, čo v momentálnej situácii môže byť mimoriadne problematické. Pomôcť dokáže ďalšie riešenie z dielne DATALANu – eForm modul, ktorý zvláda elektronizáciu procesov a dokumentov rýchlo a bez veľkých investícií. Súčasne zabezpečí overenie správnosti a kompletnosti zaevidovaných údajov, validáciu dát, aktívnosť elektronickej schránky a doplnenie dodatočných elementov. Prínosy sú rýchlejšia úradná komunikácia, zautomatizovanie procesov, získanie elektronického štruktúrovaného dokumentu ale hlavne, obmedzenie potreby fyzickej komunikácie. Aj toto riešenie poskytuje DATALAN zdarma na 3 mesiace. Nasadenie a konzultácia prebieha elektronicky a nie je k nej potrebná žiadna osobná návšteva. Takéto elektronické formuláre a ich správu pomocou eForm modulu využíva aj Sociálna poisťovňa.
Foto: DATALAN

Účinná pomôcka pre lekárov
Obmedzenie osobných návštev dnes platí aj pre lekárov, ktorým vie podať pomocnú ruku rezervačný systém OMEGA na efektívny manažment pacienta a lepšie plánovanie zdrojov zdravotníckych zariadení. OMEGA vie lekárom promptne pomôcť s elektronizáciou agendy a komunikácie s pacientom. Okrem toho určuje poradia podľa závažnosti zdravotného stavu pacientov, prepája jednotlivé oddelenia a pracoviská, poskytuje prehľad vyťaženosti pracovísk a informuje pacientov o termínoch ich vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a sms. DATALAN experti sú pripravení na jeho rýchle nasadenie s možnosťou vyskúšať si jeho výhody na 3 mesiace zdarma. Lekárom dáva firma k dispozícii aj svojich konzultantov, ktorí bezplatne poskytnú online support a poradia s možnosťami digitalizácie. Systém OMEGA využíva napríklad aj Národný onkologický ústav v Bratislave. V zdravotníctve však pomáha DATALAN aj inak: datalanský spin off DATALAN Quality Instruments, ktorý sa venuje vývoju unikátnych priemyselných riešení, prispieva k boju proti koronavírusu tlačením stoviek kusov matíc na tvárové štíty pre zdravotnícky personál. Na základe licencie ČVUT a v spolupráci s „Kto pomôže Slovensku“ rozbehol aj výrobu respirátorov triedy FFP3 pomocou 3D tlače a práve dnes odchádzajú prvé pomôcky, vyrobené touto inovatívnou technológiou, na testovanie slovenským zdravotníkom.