< sekcia Slovensko

Most chce slovenčinu v národnostných školách ako špecifický predmet

Ilustračné foto Foto: TASR

Bugárovci tvrdia, že zmeny, ktoré navrhujú v novele školského zákona nenarušia pôvodnú koncepciu sústavy škôl a školských zariadení v SR.

Bratislava 17. novembra (TASR) - Strana Most-Híd chce zefektívniť výchovu a vzdelávanie detí v národnostných školách.

Napomôcť má tomu zavedenie tzv. špecifických vyučovacích predmetov. Majú to byť predmety, vďaka ktorým sa má žiak oboznámiť s kultúrnym dedičstvom štátu a národa, ku ktorým sa vzťahuje daná národnostná menšina. Formou špecifického vyučovacieho premetu by sa mala učiť aj slovenčina. Bugárovci to navrhujú v novele školského zákona, o ktorej by mal parlament rokovať na najbližšej schôdzi.

Chcú tiež, aby učebnice používané pri výučbe špecifických vyučovacích predmetov, "t. j. slovenského jazyka a slovenskej literatúry, prvouky, prírodovedy, vlastivedy, geografie, dejepisu a hudobnej výchovy v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny" neboli len prekladmi zo slovenčiny do jazyka menšín, ale aby ich vypracovali autori priamo pre príslušnú menšinu. Títo autori by zohľadnili "špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiakov patriacich k národnostnej menšine". Pri súčasných prekladoch slovenských učebníc do jazykov menšín to tak podľa bugárovcov nie je.

Most-Híd zároveň navrhuje, aby sa geografické názvy v učebniciach pre špecifické vyučovacie predmety uvádzali tak, že geografický objekt z územia SR bude pri prvom výskyte v učebnici uvedený dvojjazyčne, najskôr v jazyku národnostnej menšiny a v zátvorke v základnom tvare v štátnom jazyku. Pri ďalšom výskyte by bol objekt označený už len v jazyku menšiny. V prípade ostatných predmetov by sa mali geografické objekty uvádzať len v jazyku menšiny.

"Označenia geografických objektov z územia mimo SR sa vo všetkých týchto učebniciach uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny. Na konci učebníc vydaných v jazyku národnostnej menšiny sa vždy vo forme slovníka uvedie súhrnný prehľad použitých geografických názvov v štátnom jazyku a tomu zodpovedajúce označenia geografických objektov v jazyku národnostnej menšiny," uvádza sa ďalej v novele Mostu-Híd.

Strana tiež navrhuje, aby sa niektoré dokumenty národnostných škôl a školských zariadení viedli len v jazyku menšiny. Malo by ísť o vnútornú pedagogickú dokumentáciu. Pod ňou sa má rozumieť dokumentácia, ktorá slúži najmä na interné účely konkrétnej národnostnej školy alebo školského zariadenia.

Bugárovci tvrdia, že zmeny, ktoré navrhujú v novele školského zákona nenarušia pôvodnú koncepciu sústavy škôl a školských zariadení v SR. Zachová sa podľa nich aj súčasný systém fungovania výchovy a vzdelávania detí a žiakov v týchto školách a školských zariadeniach.