< sekcia Slovensko

MPC bude v roku 2021 realizovať vzdelávanie či organizovať atestácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Do ponuky majú byť zaradené programy kvalifikačného vzdelávania a v priebehu januára otvorené aj tri skupiny pre pedagogických asistentov a vychovávateľov.

Bratislava 8. januára (TASR) - Metodicko-pedagogické centrum (MPC) bude v roku 2021 realizovať vzdelávanie, organizovať atestácie a poskytovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci. Informuje o tom na svojom webe MPC.

"V 1. štvrťroku otvoríme vzdelávanie v 16 schválených programoch vzdelávania a zrealizujeme 143 odborných podujatí. Ponuka vzdelávania v schválených programoch vzdelávania a ponuka odborných podujatí bude zverejnená na webovej stránke MPC," tvrdí MPC. Do ponuky majú byť zaradené programy kvalifikačného vzdelávania a v priebehu januára otvorené aj tri skupiny pre pedagogických asistentov a vychovávateľov.

MPC v rámci ponuky funkčného vzdelávania pokračuje vo vzdelávaní 24 skupín základného modulu a 12 skupín rozširujúcich modulov. Rovnako plánuje MPC otvoriť aj šesť skupín špecializačného vzdelávania. "Do ponuky zaradíme aj programy predatestačného vzdelávania pred 1. a 2. atestáciou," uvádza MPC.

V rámci implementácie národného programu Teachers plánuje MPC otvoriť na každom regionálnom a detašovanom pracovisku nové skupiny podľa záujmu o vzdelávanie v schválených programoch inovačného vzdelávania.