Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. apríl 2024Meniny má Jela
< sekcia Slovensko

Rezort školstva pokladá zistenia o reedukačných centrách za alarmujúce

Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Foto: TASR Jaroslav Novák

Stav v reedukačných centrách je katastrofálny a je nevyhnutné ho okamžite riešiť, uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvá školstva a spravodlivosti považujú zistenia Generálnej prokuratúry SR o reedukačných centrách za alarmujúce. Aktuálny stav je podľa nich potrebné zmeniť. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré rezorty poskytli pre TASR.

"Stav v reedukačných centrách je katastrofálny a je nevyhnutné ho okamžite riešiť," uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort podotkol, že centrá sa v ostatných troch desaťročiach stali obeťou častých presunov medzi ministerstvami, pričom ich stavu nikto nevenoval dostatočnú pozornosť. Podľa ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD) nie sú problémom iba zanedbané budovy a nevyhovujúce priestory, ale aj kvalita služieb a vôbec zmysel existencie reedukačných centier, ktorý by mal zodpovedať potrebám mladých klientov v 21. storočí.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v súvislosti so zisteniami apeluje na komplexnú zmenu systému činnosti centier. "Poznatky o zásahoch do osobnej slobody a práv detí v reedukačných centrách, neprijateľné výchovne metódy a trestná činnosť, ku ktorej dochádza v centrách, si vyžaduje komplexnú systémovú zmenu ich činnosti," poznamenal rezort.

Vysvetlil, že súd môže maloletému dieťaťu nariadiť pobyt v reedukačnom zariadení len vtedy, ak je jeho výchova vážne narušená alebo ak ju rodičia z vážnych dôvodov nevedia zabezpečiť, pričom dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Podotkol tiež, že súd podľa zákona sústavne sleduje spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej dvakrát do roka hodnotí jeho účinnosť.

Rezort dodal, že vo veci komunikuje s príslušnými inštitúciami a je pripravený v rámci svojej pôsobnosti navrhnúť konkrétne systémové riešenia. Informovať o nich chce po štvrtkovom multilaterálnom stretnutí na Generálnej prokuratúre, na ktorom sa mali zúčastniť zástupcovia prokuratúry, rezortov školstva, práce, zdravotníctva, spravodlivosti a ochrancov práv.

Komisár pre deti Jozef Mikloško aktivitu prokuratúry ocenil, k situácii mali stretnutie na pôde GP už koncom minulého roka, zúčastnili sa aj na niektorých návštevách. "Aby sme do budúcna eliminovali takéto zistenia, ktoré sa tu cyklicky opakujú už viac ako desať rokov aj napriek pravidelným monitoringom, kým sa štátu podarí urobiť systémové riešenie pre reedukačné centrá, našou akútnou úlohou bude zefektívniť spôsob, akým nás tieto deti – klienti reedukačných centier – budú môcť priamo kontaktovať, ak sa budú cítiť ohrozené alebo ak budú mať pocit, že sú akýmkoľvek spôsobom obmedzované ich práva," povedal pre TASR. Treba to podľa neho riešiť v najbližšom období.

Pripomenul, že úrad vlani zriadil regionálne centrá. "Je nevyhnutné mapovať a riešiť problémy detí priamo v teréne na regionálnej úrovni, priblížiť sa im, dostať sa aj na miesta, kde sú deti ohrozené napríklad šikanou, fyzickým násilím či chudobou. Obzvlášť posledné mesiace vyeskalovali napätie a ukázali mnoho problémov, s ktorými deti na Slovensku zápasia a kde sme my ako úrad súčinní," zhrnul.

Zistenia o reedukačných centrách považuje za znepokojujúce aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP). Zároveň ich považuje za prekvapivé, keďže reedukačné centrá boli z pohľadu dodržiavania práv detí hĺbkovo monitorované verejným ochrancom práv v rokoch 2014 a 2015 v zásade s totožnými zisteniami. Pripomenul tiež, že zariadeniam boli už vtedy uložené rozsiahle opatrenia na nápravu.

Úrad v rámci svojej činnosti eviduje len jeden podnet v roku 2022, ktorý sa čiastočne dotýkal podmienok v Reedukačnom centre Trstín. "Poukazoval na pretrvávajúce zlé materiálne podmienky aj možné zlé zaobchádzanie s klientmi centra. (...) Iné podnety týkajúce sa aspoň okrajovo reedukačných centier neevidujeme," ozrejmila hovorkyňa ÚKOZP Elena Koritšánska. Zároveň deklaruje, že úrad je pripravený poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť pri riešení súčasného stavu reedukačných centier na Slovensku.

Generálna prokuratúra SR v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.